Khai Mở Máy Chủ [ Vô Song ] Open ngày 17/02 lúc 09:00 Sáng

Đăng ký account tại đây : http://vosonghaokiet.net/account/dangki.php
ĐUA TÓP MỪNG MÁY CHỦ MỚI
Thời gian : Từ ngày Open đến Tối thứ 6 ngày 21/02 7:00 Tối
Nội dung : Đua tóp chuyển sinh ( không tính Level , Cãi lão )
PHẦN THƯỞNG CHO CÁC NHÂN VẬT DANH DỰ

Hạng Phần Thưởng
1 1 bộ trang bị Thanh Cấu + 500.000 Coin + 1 thần thú Hổ + 1 Bang Hội
2 1 bộ trang bị Hoàng Kim Môn Phái +10 + 300.000 Coin + 1 Thần thú Hổ + 1 Bang hội
3 1 Bộ trang bị Hoàng Kim Môn Phái +8 + 200.000 Coin + 1 Thần thú hổ
4 đến 10 Mỗi nhân vật được 150.000 Coin
Bảng giá nạp thẻ Mừng Open Máy Chủ mới16-02-2014 08:06

Mừng ngày Open Cụm máy chủ Vô Song - Bổn trang quyết định tặng 50% tất cả giá trị thẻ nạp
Mệnh Giá Số Coin Nhận Được Số Coin Khuyến Mãi
20.000 VNĐ 2.000 Xu 1.000
50.000 VNĐ 5.000 Xu 2.500
100.000 VNĐ 200.000 Xu 100.000

Hỗ trợ tân thủ : NPC Hỗ trợ tân thủ - Ba Lăng Huyện

1.Ho tro tan thu (30 level + tiên thảo lộ 3 giờ + chìa khóa rương 1 + Hoàng thạch + thổ địa phù 50 lần)
2.Dat Level 50 (Trang bi kim phong + ngựa level 72 )
3.Dat Level 70 (Hỗ trợ)
4.Đạt Level 90 ( Mật Tịch Skill 90 Môn Phái + Vũ Khí 90 )
5. Quái Rất Đông Train Nhanh Lên Cấp - EXP Tương Đối Chuẩn
Thân Admin Vô Song Hào Kiệt.