Server Update Tính năng mới ngày 15-02-2014

(14/02/2014)

Lời nói đầu năm Duy xin chân thành cảm ơn các bạn đã tâm huyết với JXBinhMinh.Duy trân trong tình cảm đó của các bạn.Cảm ơn các bạn nhiều lắm.Do lần tết vừa rồi Duy về quê không thể có Internet để vào quản lý Server.Đã có 1 số trường hợp đáng tiếc xảy ra.Duy thành thạt xin lỗi các bạn.
- Server JX Bình Minh luôn là Server mang đậm nét Private không giống bất kỳ 1 server nào khác cũng nhưng về trang bị.Duy nghĩ đã là Private thì không lý nào chúng ta lại làm công thành chiến -đồ xanh - cày cuốc.đã là Private thì phải theo hướng Private .
Server tiến hành cập nhật sau:
Lưu ý phải cập nhật mới vào game được nhé....
Link: UPDATE14_02_2014
Trang Chủ: jxbm.zapto.org hoặc jxbinhminh.zapto.org hoặc vltkpri.sytes.net
Phần thương Tân Thủ:
1 -Sau khi đăng nhập vào Game các bạn sẽ nhận được 5 lần Chuyển sinh và 5000 XU và 1 lượng tiền để phiêu bạt võ lâm.Sau khi đến NPC Hổ trợ Up cấp 90 các bạn nhập phải và trian đến level 200 để chuyển sinh nhận hiệu ứng chuyển sinh 5 lần mà các bạn được tặng
2- Sau khi trian đển chuyển sinh 10 Các bạn mở Vật phẩm hỗ trợ người chơi để nhận thưởng :
- 20.000 XU và 10.000 vạn lượng
3- Sau khi trian đến chuyển sinh 15 Các bạn mở Vật phẩm hổ trợ người chơi để nhận:
- 30.000XU - 10.000 vạn lương và 50 lần chuyển sinh (Số lần chuyển sinh này có hiệu lực khi bạn đạt lv 200 đên NPC chuyển sinh để có hiệu ứng)
4-Sau khi train đến Chuyển sinh 100 các bạn mở Vật phẩm hổ trợ người chơi để nhân được:
- 1 Quyển bí kíp Bát mạch chân kinh hoặc Cửu Âm Chân Kinh
- 6 Viên Định Hồn Thần Thạch
- 1 Gương gồm 20 viên (Thủy Tinh Tinh Chế)
- 1 Túi trang bị Tần lăng [+6] (gồm 1 Nón-Áo-Đai-Giày-Ngọc Bội)
Chức năng Server sau khi update:
Mở chức năng 2 skill ngoại khóa là Cửu Âm Chân Kinh và Bát Mạch Chân Kinh:
Trên tất cả các bản đồ : Thái Hư - Sát Thủ Đường - Tàng Kiếm - Tân Long Môn- Tần Lăng
các bằng hữu có cơ hội nhặt được 3 quyển Yêu Quyết của Cưu Âm Chân Kinh và Bát Mạch Chân Kinh gồm Thương - Trung -Hạ.Tim được 3 loại yêu quyết đến NPC Da tẫu để tiến hình gép lại thành Cửu Âm Chân Kinh hoặc Bát Mạch Chân Kinh.
Bí Kíp Bát Mạch Chân Kinh
Server JXBinhMinh - Mở chức năng Tần Lăng - Hổ trợ Tân Thủ khủng......^^
Bí Kíp Cửu Âm Chân Kinh
Server JXBinhMinh - Mở chức năng Tần Lăng - Hổ trợ Tân Thủ khủng......^^
Sau khi sử dụng các bạn được nâng 20 skill vào và được nhận skill từ trang bị + kỹ năng vốn có
Server JXBinhMinh - Mở chức năng Tần Lăng - Hổ trợ Tân Thủ khủng......^^
Server JXBinhMinh - Mở chức năng Tần Lăng - Hổ trợ Tân Thủ khủng......^^
Chức năng Tần Lang.
Các bạn có thể đến Phương Tường gặp NPC Nha Sai ở trước Nha môn để có thể đi Tần Lăng.
Lưu ý là phải PT có 4 thành viên trở lên mới có thể đi được các bạn nhé
Sau khi vào Tần Lăng các bạn sau khi đánh mõi 1 NPC chết nhận EXP rất cao.
Có thể nhặc được mãnh Trang Bị Tần Lang
.Server JXBinhMinh - Mở chức năng Tần Lăng - Hổ trợ Tân Thủ khủng......^^
Và thủy tinh tinh chế
Server JXBinhMinh - Mở chức năng Tần Lăng - Hổ trợ Tân Thủ khủng......^^
** Mãnh Trang bi Tần lăng các bạn có thể đến NPC Thợ rèn ở Phương Tượng để chế tạo Trang Bị Tần Lang .Trang bị Tần Lăng sẽ ra chúc năng random từ [+1] đến [+10]
Server JXBinhMinh - Mở chức năng Tần Lăng - Hổ trợ Tân Thủ khủng......^^
** Thủy Tinh Tinh Chết dùng để nâng cấp Trang Bị tần Lăng.Nếu thành công Tăng thêm thuộc tính của trang bị nhiều thêm.Dòng Magic cũng thêm.Nếu thất bại thì về [+1].càng lên cao độ thành công càng giảm
Để nâng cập thất bại không tro về [+1] Các bạn có thể dùng Đình Hồn Thần Thạch.Nêu có Định Hồn trong Hành trang khi nâng cấp thất bại sẽ ko về +1 mà giữ nguyên trang bị lại
Server JXBinhMinh - Mở chức năng Tần Lăng - Hổ trợ Tân Thủ khủng......^^
Trang Bị Tần Lăng bao gồm từ [+1] đến [+10] Số dòng thuộc tính càng lên cao sẽ càng nhiều
Vd Áo Tần lăng +1 là 1 dòng nhưng lên +10 sẽ là 6 dòng
Minh mong ra chức năng na ná giống Kiếm Thế sẽ mang đến cho các bạn 1 chút mới mẽ với server chúng ta
Server JXBinhMinh - Mở chức năng Tần Lăng - Hổ trợ Tân Thủ khủng......^^
Server JXBinhMinh - Mở chức năng Tần Lăng - Hổ trợ Tân Thủ khủng......^^
Server JXBinhMinh - Mở chức năng Tần Lăng - Hổ trợ Tân Thủ khủng......^^
Server JXBinhMinh - Mở chức năng Tần Lăng - Hổ trợ Tân Thủ khủng......^^
Tẩn lăng
Server JXBinhMinh - Mở chức năng Tần Lăng - Hổ trợ Tân Thủ khủng......^^