Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx
Server congthanhchienjx.com mở ra nhằm phục phụ cho các bạn 1 server lâu dài cầy quốc , không bug lag đầy đủ tính năng chuẩn của vinagame .
Hoạt động trong game được đơn giản hóa, gần gũi và phù hợp với toàn thể người chơi. Với mọi chiến trường PK sẽ giúp người chơi khẳng định chính mình, chinh phục các loại boss mới. Phiên bản cày cuốc xu, ổn định với đội ngũ BQT dày dặn kinh nghiệm , nhiệt tình, sẽ giúp các bạn có một sân chơi lâu dài, gắn kết và không chán nản.
__________________________________________________
THÔNG TIN SERVER
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx Trang chủ : http://congthanhchienjx.com ( congthanhchienjx.com )
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx Tải game : http://congthanhchienjx.com/download.php
__________________________________________________
THÔNG TIN MÁY CHỦ
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx Tên máy chủ : : Công thành chiến
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx Thời gian khai mở : : 14 h ngày 13/4
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx Thời gian đua top : : 14 h ngày 13/4 đến 14h ngày 15/4
__________________________________________________
GIỚI THIỆU 1 VÀI TÍNH NĂNG TRONG SERVER
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Các hoạt động đều có thể kiếm Xu Khóa (MỚI)
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Hoạt động Vòng Quay May Mắn mới lạ.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Hoạt động Thiên Bảo Khố hấp dẫn.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Hoạt động Đại Hội Hùng Anh.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Chức năng đổi tên nhân vật.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Chức năng ẩn/hiện mặt nạ.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Ngoài ra còn rất nhiều hoạt động kiếm điểm thưởng (có cửa hàng điểm thưởng)
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Tính năng auto tự đánh tích hợp ingame da dạng dễ sử dụng.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Hệ thống bày bán thông minh , tiện sử dụng.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Hệ thống bảo vật chuẩn phiên bản Vinagame mới đang sử dụng.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Hệ thống chọn avatar người chơi chuẩn Vinagame.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Hệ thống thất đại thành thị và 3 thôn lăng.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Hệ thống kết hôn phu thê chuẩn Vinagame.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Hệ thống liên đấu đơn đấu , song đấu tính dame công bằng cho người chơi
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Hệ thống phục hồi trang bị tổn hại chuẩn Vinagame
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Đấu Giá Khiêu Chiến Lệnh , Tham Gia Công Thành , Chức Năng Bày Bán Thu Thuế Cho Bang Hội Chiếm Thành .
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG .
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Rao Item Kênh Chat (new version ) (Có Demo Hình Ảnh).
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội – Phân Biệt Màu Bang Chủ Và Thành Viên - Thông Báo Bang Hội .
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Phân Quyền – Đổi Tên –Phát Lương– Hiển Thị On / Off.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Đính Tháo Trang Bị (new version ).
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Liên Đấu – Danh Hiệu – Vòng Sáng ( Chuẩn VNG ).
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Tìm Tọa Độ Mini Map.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Tống Kim Có ~ Xem Tốp Và Shop Thuốc Lắc (new version ) Chuẩn VNG.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Dame Ngũ Hành Tương Khắc….
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Hệ Thống Kỹ Năng 120 Chuẩn 99% VNG.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Phân Biệt Nội Công Ngoại Công.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Võ Đang Khí , Cái Bang Rồng tăng nội công + lực tay.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Bến Thuyền Phong Lăng Độ Săn Boss Trên Thuyền Tìm Lại Cảm Giác Xưa.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú .
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx● Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx●Server Giới Hạn 3acc / 1PC.
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx
Võ Lâm Công Thành Chiến - Server Ổn Định Lâu Dài[CENTER][URL="http://congthanhchienjx