Kính gửi quý đồng đạo!

Thiên Long 123 là 1 team đã từng gắn bó với Thiên Long FPT từ thời đầu, nên chúng tôi rất nhớ những kí ức ngày xưa, vì vậy team muốn khơi gợi lại cảm giác trải nghiệm của thiên long cũ. Đây chính là lý do chúng tôi cùng nhau mở máy chủ "Hoài Niệm" phiên bản 2.9. Các bạn cùng vào test và PK cho vui nhé.

Dưới đây là thông tin của Alpha test:
- Máy chủ Hoài Niệm.
- Thời gian open test: 14h ngày 15/4/2015.

Level max: 119
EXP x10 - test x100
Drop x15
Hệ thống ngọc max cấp 7
Server cày cuốc

Phiên bản: 2.9
Hệ thống skill chuẩn FPT cũ.
Đầy đủ các môn phái, có phái Mộ Dung.

Hệ thống tường lửa, đường truyền, máy chủ ổn định an toàn.

Trang chủ : http://thienlong123.com
Đăng ký: http://thienlong123.com/dangky
Download : http://thienlong123.com/download

[IMG]http://4.*****************/-fcQ84Sdel9s/VSym6xjGK3I/AAAAAAAAAbM/4zeyteapIKs/s1600/1.jpg[/IMG]
[IMG]http://3.*****************/-LsPPVMfJ5VE/VSym8UWzBpI/AAAAAAAAAbc/zzYr-KyUNZc/s1600/2015_04_14_10_38_48.JPG[/IMG]
[Tính năng]

1. Hệ thống võ hồn.
2. Hệ thống Sát Tinh
3. Băng phách thần châm
4. Client việt hóa 100%
....


[Shop Free KNB]

1. Thú cưỡi , thời trang , đổi màu tóc ....
2. Hoàn đồng pet
3. Thần khí 42 - 92
4. x2 exp , đục lỗ , ngọc c3
5. Và nhiều thứ khác...


[Shop Donate]
. Ngọc cấp 5,6
. YQ, BT môn phái
. x2,5 exp , nguyên liệu ám khí
....
[IMG]http://4.*****************/-ZgKn9J-GXBM/VSym8tW5HnI/AAAAAAAAAbk/a4p3YcEvlTQ/s1600/2015_04_14_10_44_51.JPG[/IMG]
[Drop]
Phiêu Miểu Phong:
Vải bông 5,bí ngân 5,Tân mãng thần phù 7,Tàn khuyết 7,Huyền Thiên Hàn Ngọc,ngọc 5 các loại trừ ngọc giảm kháng.
Riêng PMP cấp độ khiêu chiến có thể kiếm đc Tinh Thiết 5
Yến Tử Ô:
Nguyên liệu 5,Hàn Băng Tinh Tiết,Thần binh phù 3,Tân Mãng 7,Tàn Khuyết 7,ngọc 5 các loại trừ ngọc giảm kháng.
BOSS Kính Hồ:
Điểm Kim Chi Tiễn,Cao cấp hợp thành phù.
BOSS Cổ Mộ:
Nguyên liệu 5, Cao cấp hợp thành phù,Item điểm tặng(random 200-1000 điểm tặng)
BOSS Thảo Nguyên:
Cao cấp hợp thành phù.ngọc 5 các loại trừ giảm kháng,
BOSS Võ Di:
Nguyên liệu 5.
Ác Tặc:
Huyền Hạo Ngọc.
Ác Bá:
Yếu Quyết,Bí Tịch.

Nguyên liệu farm vàng: Tiền vàng rơi tại cac map: Đôn Hoàng,Bảo tàng động 1-4.
[IMG]http://3.*****************/-I6ar6JjkaiE/VSym_TDf2nI/AAAAAAAAAb8/B5llHnVlaiY/s1600/Untitled21.png[/IMG]
[IMG]http://4.*****************/-hQgwZxNu10E/VSym_5NKGdI/AAAAAAAAAcA/tRNDmA7c_OM/s1600/Untitled3332223.png[/IMG]