KIẾM THẾ THIỆN NỮ U HỒN
Máy Chủ Thiện Nữ U Hồn

OPEN CHÍNH THỨC : 10H NGÀY 15/04/2015

THÔNG TIN SEVER:

Trang chủ: http://thiennuuhon.net/ (www.thiennuuhon.net)
Đăng Ký:
http://thiennuuhon.net/id/
Diễn đàn:
https://www.facebook.com/thiennuuhonkiem
Tải Game: http://
thiennuuhon.net/id/download.php
Yahoo Hỗ Trợ: hotro_thiennuuhon

Sơ Lược Về Sever:
- Việt Hóa 98%
- Kinh nghiệm : x1000 so với VNG
- Bạc : Train Map 115 Tàn Tích Cung A Phòng + Mông Cổ Vương Đình Nhận 5 Đồng + 1 Tiền Xu Giao Dịch
- Kỳ Trấn Các : Cân Đối Phù Hợp Giá Các Vật Phẩm
- Skill 120, Trang Bị Pet, Ngoại Trang, Chân Nguyên, Thánh Linh Cân Chỉnh Hợp Lý Nhất, Mới Nhất Có Thể.
- Trang Bị Sử Thi, Khai Sinh Thần Thú, Mặt Nạ.
- Hệ Thống Phi Phong Mới Đại Thánh - Siêu Thần
- Hệ Thống Quan Ấn Chiến Trường
- Hệ Thống Trận Pháp Mới
- Bổ Sung 2 Quyển Mật Tịch Mới: Cửu Âm Chân Kinh Và Cửu Dương Thần Công
- Cập Nhật Event Phong Phú


Giới Thiệu Các Tính Năng Của Sever:


Hỗ Trợ Tân Thủ:

- Cấp 120
- Set Bạch Ngân +14
- Vũ Khí Tần Lăng 2 và 50 HTB
- 1 Pet 4 Kỹ Năng
- 1 Ngựa Hãn Huyết Thần Mã ( Vĩnh Viễn )
- Vật Phẩm Nhiệm Vụ 110
- 450 Tiền Du Long
- 3 Túi 24 Ô
- 2000 Vạn Đồng Khóa + 1 Ức Bạc Khóa
- 1 Thẻ Cập Nhật Thông Tin SV
- 1 Danh Hiệu Tân Thủ


Cày Quốc Thả Ga - Hoạt Động Là Có Đồng


***Bạch Hổ Đường: 5000 Đồng/1 ải
***Tống Kim: Hạng 1 Nhận 10v Đồng - Hạng 2 Nhận 8v Đồng - Hạng 3-10 Nhận 5v Đồng - Trên 3k Điểm Nhận 1v Đồng
***Tần Thủy Hoàng: Kim Nguyên Bảo
***Hỏa Kỳ Lân: Kim Nguyên Bảo
***Nguyên Liệu: Tiêu Dao Cốc, Tần Lăng đổi Đồng Thường
***Lệnh Bài: Bạch Hổ Đường, Thi Đấu Môn Phái đổi Đồng Thường
***Trian Quái: 5 Đồng Thường


Sự Kiện Event - Tính Năng


[Sự Kiện] Đập Hũ Vàng - Hôi Của
[Sự Kiện] Giao Thông MariaOzawa
[Sự Kiện] Treo Thiệp Mừng Xuân
[Tính Năng] Vòng Xoay May Mắn
[Tính Năng] Khai Sinh Thần Thú
[Tính Năng] Quan Ấn Chiến Trường
[Tính Năng] Quy Nguyên Đại Kiếm Lệnh
[Tính Năng] Trùng Sinh
[Tính Năng] Vũ Khí Thần Xa - Danh Vọng Tần Lăng 4
[Tính Năng] Boss Lục Chỉ Cầm Ma
[Tính Năng] Mật Tịch Chấn Phái


Các Hoạt Động Sever:


Tống Kim:


Phần Thường Theo Hạng:
Hạng 1:
- 10 Túi Tiền Du Long
- 5 Búa Thường
- 1000 Tiền Xu Giao Dịch
- 10v Đồng Thường
-Danh Hiệu Võ Thần


Hạng 2:
- 7 Túi Tiền Du Long
- 3 Búa Thường
- 800 Tiền Xu Giao Dịch
- 8v Đồng Thường


Hạng 3:
- 5 Túi Tiền Du Long
- 2 Búa Thường
- 500 Tiền Xu Giao Dịch
- 5v Đồng Thường


Hạng 4 - 10:
- 3 Túi Tiền Du Long
- 1 Búa Thường
- 500 Tiền Xu Giao Dịch
- 3v Đồng Thường


Trên 3k Điểm Nhận : 1v Đồng Thường + 3 Ba Con Sói + Huân Chương Quân Hàm

Bạch Hổ Đường:
- Qua Ải Nhận 300 Tiền Xu Giao Dịch + 5k Đồng Thường
- 1 Hoa Hồng
- 50Tr Kinh Nghiệm
- 1 Búa Thường
- 1 Ba Con Sói
- 2 Hắc Thạch


Tiêu Dao Cốc

- Qua Ải Nhận 200 Tiền Xu Giao Dịch
- 1 Ba Con Sói
- 1 Búa Thường
- 1 Túi Tiền Du Long
- 1 Hắc Thạch
- 1 Hoa Hồng
- 100Tr Kinh Nghiệm

Vạn Hoa Cốc + Thiên Quỳnh Cung:
- Đánh Boss Nhận Cực Nhiều Tiền Xu Giao Dịch + Huyền Tinh Cao


Quân Doanh:
- Đánh Boss Nhận Huyền Tinh Cao
- Đổi 2 Quả Thu Hoạch Nhận 500 Tiền Xu Giao Dịch Tại NPC Lễ Quan


-Tứ Đại Cao Thủ: Hòa Thị Bích + Quy Nguyên Lệnh + Rương Phỉ Thúy
+Bé Bánh Bao + Giặc Ngoại Xâm + Tam Đại Kỳ Lân + Boss Hoàng Kim: Nhận Đồng Thường + Mảnh Ghép Pet + Tiền Xu Giao Dịch + Hòa Thị Bích