Thiên Long Hợp Nhất Phiên bản 3.50 Open 11h ngày 16/04/2015
Cấp độ tối đa: 119
Exp: x10
Rate: 3.0
Max: Ngọc 7
Trang chủ: http://thienlonghopnhat.com
Quản lý tài khoản: http://thienlonghopnhat.com/tlhopnhat
Hệ thống Long Văn, Nâng cấp Long Văn.
Hệ thống Võ Hồn , Nâng cấp Võ Hồn.
Thời trang Phối sức.
Điêu văn trang bị.
Hệ thống ngọc 2 thuộc tính.
------------------------------------
Sự kiện đua top Thiên Long Hợp Nhất
Khi có người đạt cấp 99, Thì sẽ dừng lại, và BQT sẽ trao giải theo BXH
Top 1: 2.000.000 Điểm tặng
Top 2: 1.500.000 Điểm tặng
Top 3: 1.000.000 Điểm tặng
Top 4: 5.00.000 Điểm tặng
Top 5 - > 10: 300.000 Điểm tặng
Khuyến Mại 100% 5 ngày Open
Sự kiện tag bạn nhận bạc : https://www.facebook.com/permalink.p...37841809739941
Chúc Mọi người vẻ.
Tất cả đồ donate đều săn được rớt như mưa ^^!
Donate: Thời trang thuộc tính, Thú cưỡi thuộc tính, ngọc 6, nguyên liệu điêu văn,...
Cách săn và chế: Boss Thủy Nguyệt động thiên rớt + nguyên liệu chế
Không bán CCHTP, săn boss Hậu Hoa Viên, QTVL,....
Phụ bản BTKT, PMP, Tứ Tuyệt Trang,... rớt LV , VH, nguyên liệu...
Săn ngọc 7 tại Boss Hàn Ngọc Cốc
Chúc Mọi người vui vẻ. mọi chi tiết liên hệ
Fanpage: https://www.facebook.com/pages/Thi%C...37841809739941
yahoo: tl.hopnhat
Cám ơn!

Thiên Long Hợp Nhất Open 11h ngày 16/04/2015 Cày Cuốc PB 3.50

Thiên Long Hợp Nhất Open 11h ngày 16/04/2015 Cày Cuốc PB 3.50

Thiên Long Hợp Nhất Open 11h ngày 16/04/2015 Cày Cuốc PB 3.50

Thiên Long Hợp Nhất Open 11h ngày 16/04/2015 Cày Cuốc PB 3.50

Thiên Long Hợp Nhất Open 11h ngày 16/04/2015 Cày Cuốc PB 3.50