Máy Chủ Kim Ô :

Server sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào đúng 12h00 ngày 18/04/2015
với phiên bản Open Hoàng Kim .

Sử dụng trang bị Kim Ô v.v...̉.
Auto ngoài kèm theo Client.
Chạy Game.exe để cập nhật.

Hổ trợ cấp và trang bị.

Thời gian đua Top trong 2 ngày từ ngày Open đến Thứ 2 ngày 20/04/2015.
Chốt danh sách vào 19h Thứ 2 ngày 20/04/2015.
Phần thưởng Top:
-Top 1: 2.000xu + 10.000v + 1 Set Kim Ô tùy chọn.
-Top 2: 1.000xu + 5.000v + 1 Set Kim Ô tùy chọn.
-Top 3: 800xu +4.000v + 1 Set Kim Ô tùy chọn
-Top 4: 600xu +3.000v + 1 Set Kim Ô tùy chọn.
-Top 5: 400xu +2.000v + 1 Set Kim Ô tùy chọn.

+ Nội dung trong game:
BQT game chỉ sử dụng 1 số tín năng sau:.
1.Tín năng Phong Lăng Độ.
2.Tín năng Vượt Ải .
3.Tống Kim đổi xu .
4.Mạn Bắc Thảo Nguyên.
5.Tín Sứ.
6.Hoạt động Quả Huy Hoàng.
7.Hoạt động Quả Hoàng Kim.
8.Vi Sơn Đảo.
9.Ủy Thác.
10.Bày bán hàng.
11.Bang Hội.
12.Công Thành Chiến.
13.Liên Đấu.
14.Dã Tẩu.
15.Boss Sát Thủ.
16.Boss Hoàng Kim.
17.Bảo Tàng Viêm Đế.
18.v.v.

+ Event: Phong phú đa dạng đặc biệt có giá trị trong game như xu và trang bị.

+ Nạp car tích lũy phần thưởng.

Kính mời các game thủ gắp nơi quy tựu về đây bôn tẩu.
Trang chủ:volamdaichien.ml
Facebook:http://facebook.com/volamdaichien2015