* Khai mở máy chủ TinhNghiaAE13 môn phái, được sự góp ý rất nhiều của AE tâm huyết với Kiếm Thế private để tạo ra 1 server hoàn hảo cho AE đam mê cày cuốc.

Trang chủ: http://tinhnghiaae.com/

Tải Game: http:http://dangky.tinhnghiaae.com/#taigame

Đăng Ký: http://dangky.tinhnghiaae.com/#Register

Yahoo : hotrotinhnghiaae@yahoo.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Ki%E1...908895?fref=ts

Open Test: 10 giờ ngày 16 thang 04 năm 2015

Open Chính Thức:10 giờ ngày 19 tháng 04 năm 2015


Giới Thiệu Thông Tin server:
Phiên Bản: Chuẩn 13 Phái VNG sever linux


Tóm Tắt Hoạt Động Chính của sever:

khi tham gia các hoạt động gamer có thể nhận được các vật phẩm víp và những vật phẩm hộ trợ cần thiết:

Tống Kim:
Top 1:10Np+500triệu EXP
Top 2>5:5 NP+500triệu EXP+5mãnh Lôi Đình Ấn
Top 5>10:4 NP+200triệuEXP+5 mãnh Lôi Đình Ấn
Top 10>20:3kđiểm nhận 2 Ngân Phiếu

Giết đại tướng nhận được 5 mảnh Lôi Đình Ấn
Giết nguyên soái nhận đc 15 mãnh Lôi Đình Ấn+3Ngân Phiếu+đá kháng3+mãnh pet2 + HT10

Hoạt Động Săn Boss Hoàng Kim:

Boss55: Hòa Thị Ngọc+Chân nguyên 5 kỹ năng+Mãnh pet 2
Boss75:Hòa Thị Ngọc+Chân nguyên 5 ky năng +Mãnh pet 2+đá khảm 2
Boss95:Hòa Thị Ngọc+Chân nguyên 5 kỹ năng+Mãnh pet 2+đá khảm 3 dame

Boss Tần Thủy Hoàng và Hỏa kỳ lân
: Hòa Thị Ngọc+Hòa Thị Bích+Trang Bị pet 2+đá khảm 3 dame+kháng+chân nguyên 6 kỹ năng +Ht9&10+Thỏi Bạc(Đại)

Hoạt Động BHD+TDC+Quân Danh+Bao Vạn Đồng
Thũ lĩnh BHD3: Mãnh pes 2+HTN+Huyền tinh 9
Thũ lĩnh BHD2: HT9+Lệnh bài Liên Đấu Hắc
Thũ lĩnh BHD1: HT8(3viên)+Lệnh bài liên đấu hắc

TDC:Nhận rương TDC đối 10v bạc
Vượt TDC địa ngục nhận 3 tỷEXP+200v bạc+100v bạc khóa
Giết quái được rương tdc mở ra nhận 10v bạc
Vượt ải tdc được HT9

Quân Danh: Làm Nhiệm Vụ Đặc Biệt Nhận Được 15 Mãnh Lôi Đình Ấn

Bao vạn đồng : nhận được lệnh bàii liên đấu bạch ngân( khi hoàn thành 10 nhiệm vụ)
Lệnh Bài liên đấu hòang kim ( khi hoàn thành 50 nhiệm vụ)

Hỗ Trợ Tân Thủ:
3000 Tiền Du Long
500v Đồng Khóa
1000v Đồng Khóa
Vk2 và set bạch ngân
Tiểu Du Long Các Loại(Mỗi Loại 1 Cái)
Túi 24ô+Ngựa Di Hình Hóa Ảnh(Chiếu Dạ)
Pet 5 kỷ năng
hộ trợ lên thẳng cấp 130
100 HTB và 50 mảnh lôi đình ấn (code)

Xếp Hạng Phi Phong

300kTp FF Vô Song
450kTp FF Đại Thánh
1200kTp FF Siêu Thần

mọi thắc mắc xin liên hệ yahoo hỗ trợ hoặc sdt admin:MR Long: 0977865099