Ai biết webgame nào giống HATT nhưng tặng 1 triệu knb trở lên chỉ mình với.
tks các bạn...!