Hổ Trợ Tân Thủ Đợt 1:
Khởi Tạo Nhân Vật!
1: 400lv
2: 50.000.000 zen
3: 10 lần rs
Được áp dụng vào ngày 21/4/2015

Chần Chừ Gì Nữa Tham Gia Nào: MUthuanviet.com