Diễn Đàn http://kingprivate.7forum.net/ Hiện đang Tuyển Mem và BQT Forum King Private Mong các bạn ủng hộ và vào đăng ký làm BQT.Diển Đàn Vừa Làm Sever Game DKVS 2 mới mở sáng nay có mạp train KNB. (bỏ cách nha)