ĐẠI HỘI KIẾM .COM --- OPEN NGÀY 9/2 TẶNG VŨ KHÍ 2 SÉT ĐỒ BẠCH NGÂN ĐUA TOP ALPHATEST - OPEN


Trang Chủ : http://daihoikiem.com
Đăng Ký : http://daihoikiem.com/id
Nick hỗ trợ :ht_daihoikiem
Alphatest Ngày 06/02/2014
Open chính thức 10h sáng 09/2/2014

ĐUA TOP VÕ LÂM ALPHATEST NHẬN ĐỒNG OPEN
Vinh Dự Võ lâm: Kết thúc 9h30 ngày 09/02/2014
+ Top 1: 500 vạn đồng thường
+ Top 2: 400 vạn đồng thường
+ Top 3: 300 vạn đồng thường
+ Top 4: 200 vạn đồng thường
+ Top 5: 100 vạn đồng thường
HỖ TRỢ TÂN THỦ

[ĐẠI HỘI KIẾM .COM] OPEN | NGÀY 09/02/2014.Tặng giftcode Vip cho AE
GIRF CODE

[ĐẠI HỘI KIẾM .COM] OPEN | NGÀY 09/02/2014.Tặng giftcode Vip cho AE

HOẠT ĐỘNG CẦY ĐỒNG
[ĐẠI HỘI KIẾM .COM] OPEN | NGÀY 09/02/2014.Tặng giftcode Vip cho AE
+ Trian Quái Map 115 ( 5 Đồng / 1 Quái )
[ĐẠI HỘI KIẾM .COM] OPEN | NGÀY 09/02/2014.Tặng giftcode Vip cho AE

1 SỐ HÌNH ẢNH ITEM CỦA SEVER
[ĐẠI HỘI KIẾM .COM] OPEN | NGÀY 09/02/2014.Tặng giftcode Vip cho AE
[ĐẠI HỘI KIẾM .COM] OPEN | NGÀY 09/02/2014.Tặng giftcode Vip cho AE
[ĐẠI HỘI KIẾM .COM] OPEN | NGÀY 09/02/2014.Tặng giftcode Vip cho AE
[ĐẠI HỘI KIẾM .COM] OPEN | NGÀY 09/02/2014.Tặng giftcode Vip cho AE
HỆ THỐNG GHÉP ẤN VIP
[ĐẠI HỘI KIẾM .COM] OPEN | NGÀY 09/02/2014.Tặng giftcode Vip cho AE
HỆ THỐNG EVENT
[ĐẠI HỘI KIẾM .COM] OPEN | NGÀY 09/02/2014.Tặng giftcode Vip cho AE
[ĐẠI HỘI KIẾM .COM] OPEN | NGÀY 09/02/2014.Tặng giftcode Vip cho AE
GIỜ BOSS + CHÂN NGUYÊN
[ĐẠI HỘI KIẾM .COM] OPEN | NGÀY 09/02/2014.Tặng giftcode Vip cho AE
[ĐẠI HỘI KIẾM .COM] OPEN | NGÀY 09/02/2014.Tặng giftcode Vip cho AE