[B]
BONLOIKIEM.COM


Server duy nhất free Bạc Thường, Bạc Khóa, Đồng khóa, Cường hóa đồ one hit +16, free Ngũ Hành Hồn Thạch, tách trang bị và luyện hóa đồ không tăng Tài Phú tránh Tài Phú ảo....


+ Trang Chủ: http://bonloikiem.com/
+ Diễn đàn: http://diendan.bonloikiem.com/
+ Đăng Ký: http://sv6.bonloikiem.com/#Register
+ Tải Game: http://sv6.bonloikiem.com/#taigame
+ Hướng dẫn cài đặt game: http://diendan.bonloikiem.com/showth...-com&p=6#post6
+ Yahoo hỗ trợ: hotro_bonloikiem@yahoo.com
+ Fanpage facebook: https://www.facebook.com/pages/Ki%E1...729315?fref=ts


-----------------------------------------------------------------

Open Test server 7: 26/04/2015
Open Chính thức: 10h ngày 30/04/2015SƠ LƯỢC VỀ SERVER:


+ Cường hóa từ +1 lên +16 = 1 nốt nhạc
+ Miễn phí bạc, bạc khóa, đồng khóa
+ Nhiều hoạt động cày đồng thường
+ Vào game đeo đồ xong là lên Đại Thánh
+ Nhận free kỹ năng sống cấp 120
+ Phiên bản 13 phái ( Cổ Mộ) chuẩn Đại Kiếm Hội
+ FF Đại Thánh, Siêu Thần
+ Nhiều tính năng mới mẻ, event đa dạng hấp dẫn
+ Hệ thống cày cuốc chuẩn VNG....
+ Hệ thống cường hóa đồ hoàn toàn mới lạ duy nhất làng game kiếm thế
+ Free tinh lực hoạt lực trung và tiểu
+ Du Long 200 lần/ngày
+ Rương 6677 mở free ra Tiền Du Long

+ Hệ Thống cày cuốc danh vọng hoàn toàn mới, với 2 KTC chính và phụ cho dân cày và người không có thời gian cày!


BONLOIKIEM.COM] Open server 7 OpenTest 3h 26/4/2015 Open 30/4/2015

HỖ TRỢ TÂN THỦ[SIZE=5][COLOR=#006400]

BONLOIKIEM.COM] Open server 7 OpenTest 3h 26/4/2015 Open 30/4/2015

TÍNH NĂNG MỚI:

+ Chiến trường Khắc Di Môn
+ Hệ thống đục lỗ khảm nạm bảo thạch
+ Lâu Lan Cổ Thành
+ Già Lam Kinh
+ FF đại thánh,Siêu Thần
+ Tiêu Dao Cốc địa ngục
+ 13 phái Cổ Mộ
+ Tần Thủy Hoàng, Hỏa Kỳ Lân
+ Chân Nguyên chuẩn VNG
+ Thời Quang Điện
+ Thần Trùng Trấn
+ Chiến trường gia tộc Khắc Di Môn
+ Hệ thống shop Đồng Tiền Vàng KTC thứ 2
+ Lửa Trại,Trồng Cây,Ấp Trứng Vàng


Tặng 300 GiftCode cho những bạn đăng ký đầu tiên:

Code là: 50 Hòa Thị Bích

Mẫu đăng ký code:

+ SDT:..................................
+ Email:.................................


Click: Hướng dẫn cày đồng

SƠ LƯỢC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA SERVER:

BONLOIKIEM.COM] Open server 7 OpenTest 3h 26/4/2015 Open 30/4/2015

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ SERVER 1, 2, 3 và 4:


BOSS KHẮC DI MÔN
BONLOIKIEM.COM] Open server 7 OpenTest 3h 26/4/2015 Open 30/4/2015
CHÂN NGUYÊN CHUẨN VNG
BONLOIKIEM.COM] Open server 7 OpenTest 3h 26/4/2015 Open 30/4/2015
BONLOIKIEM.COM] Open server 7 OpenTest 3h 26/4/2015 Open 30/4/2015
BONLOIKIEM.COM] Open server 7 OpenTest 3h 26/4/2015 Open 30/4/2015
BONLOIKIEM.COM] Open server 7 OpenTest 3h 26/4/2015 Open 30/4/2015
BONLOIKIEM.COM] Open server 7 OpenTest 3h 26/4/2015 Open 30/4/2015


code bài viết nè

[B]
BONLOIKIEM.COM


Server duy nhất free Bạc Thường, Bạc Khóa, Đồng khóa, Cường hóa đồ one hit +16, free Ngũ Hành Hồn Thạch, tách trang bị và luyện hóa đồ không tăng Tài Phú tránh Tài Phú ảo....


+ Trang Chủ: http://bonloikiem.com/
+ Diễn đàn: http://diendan.bonloikiem.com/
+ Đăng Ký: http://sv6.bonloikiem.com/#Register
+ Tải Game: http://sv6.bonloikiem.com/#taigame
+ Hướng dẫn cài đặt game: http://diendan.bonloikiem.com/showth...-com&p=6#post6
+ Yahoo hỗ trợ: hotro_bonloikiem@yahoo.com
+ Fanpage facebook: https://www.facebook.com/pages/Ki%E1...729315?fref=ts


-----------------------------------------------------------------

Open Test server 7: 26/04/2015
Open Chính thức: 10h ngày 30/04/2015SƠ LƯỢC VỀ SERVER:


+ Cường hóa từ +1 lên +16 = 1 nốt nhạc
+ Miễn phí bạc, bạc khóa, đồng khóa
+ Nhiều hoạt động cày đồng thường
+ Vào game đeo đồ xong là lên Đại Thánh
+ Nhận free kỹ năng sống cấp 120
+ Phiên bản 13 phái ( Cổ Mộ) chuẩn Đại Kiếm Hội
+ FF Đại Thánh, Siêu Thần
+ Nhiều tính năng mới mẻ, event đa dạng hấp dẫn
+ Hệ thống cày cuốc chuẩn VNG....
+ Hệ thống cường hóa đồ hoàn toàn mới lạ duy nhất làng game kiếm thế
+ Free tinh lực hoạt lực trung và tiểu
+ Du Long 200 lần/ngày
+ Rương 6677 mở free ra Tiền Du Long

+ Hệ Thống cày cuốc danh vọng hoàn toàn mới, với 2 KTC chính và phụ cho dân cày và người không có thời gian cày!


BONLOIKIEM.COM] Open server 7 OpenTest 3h 26/4/2015 Open 30/4/2015

HỖ TRỢ TÂN THỦ[SIZE=5][COLOR=#006400]

BONLOIKIEM.COM] Open server 7 OpenTest 3h 26/4/2015 Open 30/4/2015

TÍNH NĂNG MỚI:

+ Chiến trường Khắc Di Môn
+ Hệ thống đục lỗ khảm nạm bảo thạch
+ Lâu Lan Cổ Thành
+ Già Lam Kinh
+ FF đại thánh,Siêu Thần
+ Tiêu Dao Cốc địa ngục
+ 13 phái Cổ Mộ
+ Tần Thủy Hoàng, Hỏa Kỳ Lân
+ Chân Nguyên chuẩn VNG
+ Thời Quang Điện
+ Thần Trùng Trấn
+ Chiến trường gia tộc Khắc Di Môn
+ Hệ thống shop Đồng Tiền Vàng KTC thứ 2
+ Lửa Trại,Trồng Cây,Ấp Trứng Vàng


Tặng 300 GiftCode cho những bạn đăng ký đầu tiên:

Code là: 50 Hòa Thị Bích

Mẫu đăng ký code:

+ SDT:..................................
+ Email:.................................


Click: Hướng dẫn cày đồng

SƠ LƯỢC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA SERVER:

BONLOIKIEM.COM] Open server 7 OpenTest 3h 26/4/2015 Open 30/4/2015

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ SERVER 1, 2, 3 và 4:


BOSS KHẮC DI MÔN
BONLOIKIEM.COM] Open server 7 OpenTest 3h 26/4/2015 Open 30/4/2015
CHÂN NGUYÊN CHUẨN VNG
BONLOIKIEM.COM] Open server 7 OpenTest 3h 26/4/2015 Open 30/4/2015
BONLOIKIEM.COM] Open server 7 OpenTest 3h 26/4/2015 Open 30/4/2015
BONLOIKIEM.COM] Open server 7 OpenTest 3h 26/4/2015 Open 30/4/2015
BONLOIKIEM.COM] Open server 7 OpenTest 3h 26/4/2015 Open 30/4/2015
BONLOIKIEM.COM] Open server 7 OpenTest 3h 26/4/2015 Open 30/4/2015