Cho thuê khung sắt , cho thuê thảm , cho thuê cọc inox dây nhung 0913 004 913
Cho thuê khí cầu , cổng hơi , cho thuê nhà không gian nhôm
Nhà rút , nhà xếp , nhà giàn không gian 0913 004 913, cho thuê lều bạt , dịch vụ ô dù
Nhà trại sinh viên , gian hàng trung thu , dịch vụ lắp gian hàng
0913 004 913 Dịch vụ cho thuê đồ sự kiện
Cho thuê thiết bị sự kiện
Cho thuê thiết bị hội chợ , đồ tiệc , sự kiện 0913 004 913