Trang chủ : volamdaichien.ml
FB:facebook.com/volamdaichien2015
Y/h:volamdaichien2015@yahoo.com.vn
Sever Bạch Hổ trang bị Hoàng Kim .
Full tín năng.
Các hoạt động hấp dẫn.
Event ra Tiền Đồng.
Tống Kim có Tiền Đồng.
Trùng sinh khi đạt lv 200.
Bang Hội chuẩn vinagame.
nói chung mọi tín năng điều chuẩn vinagame.
Kính mời các game thủ tham gia .