Sro Bá chủ ổn định uy tín lâu dài mời a e tham gia
http://srobachu.com Sro Bá Chủ [ D16 ] MAX 120 phiên bản tiêu chuẩn Kính Chào Lữ Khách

Trang chủ: http://srobachu.com

Diễn đàn: xem trong trang chủ có

Hỗ Trợ open :
* Khởi tạo nhân vật lv1 FULL SP
* Tặng đồ cây cuốc và full sét D12 (+11)
* Tặng 50 DCN
* Tặng Nasun
* Tặng Thú nhặt đồ
* Tặng 2 X2 Ngày
* Tặng tăng đam, phức hoạt, biến quỷ, HPMP4100
* Tặng v.v... và còn nhiều thứ khác nữa

* Trang bị D16 Ngoại hình và hiệu ứng tuyệt vời nhất
* Level cap : 120
* Skill cap: 120
* Chủng Tộc : Chinese & Euro
* Tỷ lệ rơi vàng: X3
* Kinh nghiệm, kỹ năng: X3
* Nghề Nghiệp: X3
* Máp 160 mở rộng
* Hệ thống D16 chuẩn hoạt động 100% không Diss không Bug 100%
* Miễn phí 1 số đồ F10( siêu thị ) bằng vàng
* NEW AVATAR 2014
* NEW AVATAR nghề nghiệp
* NEW thú chiến và thú nhặt đồ
* New thú buôn Isro * Hệ thống CTC hoạt động 100%
...............

HỆ THỐNG GIẢ KIM THUẬT
* 1 -> 4 100%
* 4 -> 8 50%
* 8 -> ... 10%
ÉP ĐÁ XANH ĐỎ THÀNH CÔNG 100%

HOT: DCN, X2 , hồi năng.....bán bằng vàng trong sốp
Server vàng có giá trị, thíc hợp đi buôn và cầy cuốc
hoạt động theo chuẩn 50% PVP 50%
CTC hàng tuần
Bảng Giá Silk :
10k = 100silk
20k=200silk
50k=550silk
100k=1100silk
Khuyến Mại 50% mệnh giá thẻ nạp vào thứ 7 chủ nhật

VÀ CÒN RẤT NHIỀU ĐIỀU MỚI LẠ ĐANG CHỜ ĐỢI BẠN KHÁM PHÁ

SRO BÁ CHỦ D16 MAX 120 ỔN ĐỊNH CÙNG NĂM THÁNG, SERVER UY TÍN LÂU DÀI ab

SRO BÁ CHỦ D16 MAX 120 ỔN ĐỊNH CÙNG NĂM THÁNG, SERVER UY TÍN LÂU DÀI ab

SRO BÁ CHỦ D16 MAX 120 ỔN ĐỊNH CÙNG NĂM THÁNG, SERVER UY TÍN LÂU DÀI ab

SRO BÁ CHỦ D16 MAX 120 ỔN ĐỊNH CÙNG NĂM THÁNG, SERVER UY TÍN LÂU DÀI ab

SRO BÁ CHỦ D16 MAX 120 ỔN ĐỊNH CÙNG NĂM THÁNG, SERVER UY TÍN LÂU DÀI ab