Thiên Long Hợp Nhất - Tình Trong Giang Hồ !

Trang Chủ: http://thienlonghopnhat.com
Quản lý tài khoản: http://thienlonghopnhat.com/id
Diễn Đàn: http://thienlonghopnhat.com/forum

THIÊN LONG HỢP NHẤT OPEN NGÀY 04/05/2015 !

CÁC TÍNH NĂNG UPDATE MỚI NHẤT TRONG GAME !

- Thần Khí Tiến Cấp
- Trang Bị Điêu Văn
- Thời Trang Phối Sức
- Hệ thống Long Văn, Võ Hồn đầy đủ !
- Hệ thống Thú cưỡi thuộc tính, thời trang thuộc tính (Có thể săn được tại Map Thủy Nguyệt Động )

CÁC PHÓ BẢN TRONG THIÊN LONG HỢP NHẤT !
CÁC SỰ KIỆN THEO GIỜ
- Tàng Kinh Các
- Sinh Tử
- Thông Thiên Tháp
- Túc Cầu
CÁC SỰ KIỆN MỞ CẢ NGÀY
- Phiêu Miêu Phong
- Thiếu Thất Sơn
- Q123
- Q Lâu Lan
- Yến Tử Ô
Sự Kiện Đang Nâng Cấp
- Tứ Tuyệt Trang
- Hư Không Huyễn Cảnh
CÁC MAP SĂN ĐỒ , NGUYÊN LIỆU
- BOSS Hậu Hoa Viên : C5 + CCHTP + Điểm tặng 500
- BOSS Quân Thiên Vương Lăng:
- BOSS Đại Côn Di Hài: Chưởng cự yếu quyết + Chuyển phái - Gioi Tinh + Điểm tặng 500
- BOSS Thủy Nguyệt Động Thiên: Kỵ + Thời Trang + Điểm tặng 500
- BOSS Mạc Nam Thanh Nguyên: Hồn Băng Châu 1-3 + Võ Hồn Dịch Tương Đan + Long Văn + Võ Hồn + Chú Văn
- BOSS Huyền Hải: Nguyên liệu điêu văn
- BOSS Cóc: Cao Cấp Bảo Thạch Tương Khảm Phù + Điểm tặng 1000
- BOSS Thương Sơn + Võ Di + Thảo Nguyên: Cao Cấp Bảo Thạch Tương Khảm Phù + Điểm tặng 1000
- Ác tặc + Ác bá : CCYQ + C5 + Điểm tặng 1000
- BOSS YVCM Tang 1-9 : Han Bang Tinh Thach + NLTuyen +DT + CCHTP
SHOP FREE KNB !
- Thú cưỡi, thời trang, nhuộm tóc .v.v.
- Hoàn đồng pet, trứng pét.
- Thần khí sơ cấp
- Thiên Linh Đan (x2 exp), khoan lỗ, ngọc cấp 4 .v.v
- Và một số nguyên liệu khác .v.v.
SHOP DONATE
- Nguyên Liệu Điêu Văn
- Nguyên Liệu Thần Khí
- X2.5 , ĐXL, Xóa đao
Và một số vật phẩm khác ....
Các sự kiện:
- Nhân dịp Open khuyến mãi 100% mệnh giá thẻ nạp.
- Đua Top Anpha Test ngày 01/05
- Sự Kiện QC Game trên Diễn đàn và facebook!
THIÊN LONG HỢP NHẤT KÍNH BÁO!

Read more: http://vngamez.com/showthread.php?11...#ixzz3Z8ObqTAi