PHIÊN BẢN
TRANG BỊ XANH , AN BANG , ĐỊNH QUỐC
[DuongGiaTuong.Com]Re-Open Dương Gia Tướng Phiên Bản Công Thành Chiến[9h/28/07/2014]FULL TÍNH NĂNG
Trang Chủ : http://duonggiatuong.com/
Forum : http://forum.duonggiatuong.com/
Yahoo : hotro_duonggiatuong

- Đã Hỏi A E Trong Game Mới Dám Re-Open , Đã Chỉnh Tỉ Lệ Exp Lại -

[DuongGiaTuong.Com]Re-Open Dương Gia Tướng Phiên Bản Công Thành Chiến[9h/28/07/2014]Thời Gian Re-Open Chính Thức : 9h00 Sáng - Ngày 28/07/2014

+ Hổ Trợ Cấp 20

+ 1 Sét Kim Phong , Ngựa 6x

+ 5000 Lượng

+ X2 Kinh Nghiêm [ 12h ]

+ Máu Train Cấp 120 <--

+ Tảy Tủy Miễn Phí 3 Lần
THÔNG TIN VỀ SERVER :
- Hệ thống bản đồ chuẩn. Lượng quái trên map luyện công được cân bằng.
- Droprate chuẩn
- Post đồ kênh chát- Nhiệm vụ Sát Thủ
- Nhặt Huy Hoàng
- Hệ thống boss hoàng kim, boss sát thủ phong phú.
- Hệ thống Item xanh , Kỹ năng 90
- Trang bị Hoàng Kim An Bang - Định Quốc
- Tống Kim hoàn chỉnh
- Vượt Ải hoàn chỉnh
- Auto In game đa dạng hỗ trợ cho người chơi
- Công thành chiến Vào Thứ 7 - Hệ thống liên đấu gồm : Đơn đấu và song đấu....
- Hệ thống chuyển sinh gia tăng sức mạnh phong phú
+ Hệ Thống Skill đầy đủ đa dạng : ( Phân bố dame đều cho các phái )
+ Chức Năng Đồ Sát
+ Tính Năng Tẩy Tủy
+ Các Bạn Hãy Vào Game Để Tìm Hiêu Hơn .
Cam kết từ BQT :
- Không can thiệp bất cứ gì liên quan đến EXP cũng như trang bị của gamer trong game
- Không bán bất cứ gì trong game
- Hệ thống kỹ năng : Chỉ dừng lại skill 9x
- Hệ thống Item: Trang bị chủ yếu trong VLTK là trang bị xanh. Những trang bị , An Bang, Định Quốc, Nhu Tinh, Hiệp Cốt sẽ săn được ở Boss Hoàng Kim hoặc ăn event.
- Hệ thống tính năng: Chỉ cập nhật những tính năng cần thiết trong phiên bản Công Thành Chiến. Những tính năng khác sẽ xem xét cập nhật sau
- Kỳ Trân Các: Không bán những vật phẩm can thiệp sâu vào game mang tính chất, trang bị . ân bang . định quốc. Tạm thời chỉ có Bí Kip 9x và Thú Cưỡi 8x, 10x, 12x.


---------- Post added 07-28-2014 at 07:56 AM ---------- Previous post was 07-27-2014 at 11:16 PM ----------

PHIÊN BẢN
TRANG BỊ XANH , AN BANG , ĐỊNH QUỐC
[DuongGiaTuong.Com]Re-Open Dương Gia Tướng Phiên Bản Công Thành Chiến[9h/28/07/2014]FULL TÍNH NĂNG
Trang Chủ : http://duonggiatuong.com/
Forum : http://forum.duonggiatuong.com/
Yahoo : hotro_duonggiatuong

- Đã Hỏi A E Trong Game Mới Dám Re-Open , Đã Chỉnh Tỉ Lệ Exp Lại -

[DuongGiaTuong.Com]Re-Open Dương Gia Tướng Phiên Bản Công Thành Chiến[9h/28/07/2014]Thời Gian Re-Open Chính Thức : 9h00 Sáng - Ngày 28/07/2014

+ Hổ Trợ Cấp 20

+ 1 Sét Kim Phong , Ngựa 6x

+ 5000 Lượng

+ X2 Kinh Nghiêm [ 12h ]

+ Máu Train Cấp 120 <--

+ Tảy Tủy Miễn Phí 3 Lần
THÔNG TIN VỀ SERVER :
- Hệ thống bản đồ chuẩn. Lượng quái trên map luyện công được cân bằng.
- Droprate chuẩn
- Post đồ kênh chát- Nhiệm vụ Sát Thủ
- Nhặt Huy Hoàng
- Hệ thống boss hoàng kim, boss sát thủ phong phú.
- Hệ thống Item xanh , Kỹ năng 90
- Trang bị Hoàng Kim An Bang - Định Quốc
- Tống Kim hoàn chỉnh
- Vượt Ải hoàn chỉnh
- Auto In game đa dạng hỗ trợ cho người chơi
- Công thành chiến Vào Thứ 7 - Hệ thống liên đấu gồm : Đơn đấu và song đấu....
- Hệ thống chuyển sinh gia tăng sức mạnh phong phú
+ Hệ Thống Skill đầy đủ đa dạng : ( Phân bố dame đều cho các phái )
+ Chức Năng Đồ Sát
+ Tính Năng Tẩy Tủy
+ Các Bạn Hãy Vào Game Để Tìm Hiêu Hơn .
Cam kết từ BQT :
- Không can thiệp bất cứ gì liên quan đến EXP cũng như trang bị của gamer trong game
- Không bán bất cứ gì trong game
- Hệ thống kỹ năng : Chỉ dừng lại skill 9x
- Hệ thống Item: Trang bị chủ yếu trong VLTK là trang bị xanh. Những trang bị , An Bang, Định Quốc, Nhu Tinh, Hiệp Cốt sẽ săn được ở Boss Hoàng Kim hoặc ăn event.
- Hệ thống tính năng: Chỉ cập nhật những tính năng cần thiết trong phiên bản Công Thành Chiến. Những tính năng khác sẽ xem xét cập nhật sau
- Kỳ Trân Các: Không bán những vật phẩm can thiệp sâu vào game mang tính chất, trang bị . ân bang . định quốc. Tạm thời chỉ có Bí Kip 9x và Thú Cưỡi 8x, 10x, 12x.


---------- Post added at 08:15 AM ---------- Previous post was at 07:56 AM ----------

PHIÊN BẢN
TRANG BỊ XANH , AN BANG , ĐỊNH QUỐC
[DuongGiaTuong.Com]Re-Open Dương Gia Tướng Phiên Bản Công Thành Chiến[9h/28/07/2014]FULL TÍNH NĂNG
Trang Chủ : http://duonggiatuong.com/
Forum : http://forum.duonggiatuong.com/
Yahoo : hotro_duonggiatuong

- Đã Hỏi A E Trong Game Mới Dám Re-Open , Đã Chỉnh Tỉ Lệ Exp Lại -

[DuongGiaTuong.Com]Re-Open Dương Gia Tướng Phiên Bản Công Thành Chiến[9h/28/07/2014]Thời Gian Re-Open Chính Thức : 9h00 Sáng - Ngày 28/07/2014

+ Hổ Trợ Cấp 20

+ 1 Sét Kim Phong , Ngựa 6x

+ 5000 Lượng

+ X2 Kinh Nghiêm [ 12h ]

+ Máu Train Cấp 120 <--

+ Tảy Tủy Miễn Phí 3 Lần
THÔNG TIN VỀ SERVER :
- Hệ thống bản đồ chuẩn. Lượng quái trên map luyện công được cân bằng.
- Droprate chuẩn
- Post đồ kênh chát- Nhiệm vụ Sát Thủ
- Nhặt Huy Hoàng
- Hệ thống boss hoàng kim, boss sát thủ phong phú.
- Hệ thống Item xanh , Kỹ năng 90
- Trang bị Hoàng Kim An Bang - Định Quốc
- Tống Kim hoàn chỉnh
- Vượt Ải hoàn chỉnh
- Auto In game đa dạng hỗ trợ cho người chơi
- Công thành chiến Vào Thứ 7 - Hệ thống liên đấu gồm : Đơn đấu và song đấu....
- Hệ thống chuyển sinh gia tăng sức mạnh phong phú
+ Hệ Thống Skill đầy đủ đa dạng : ( Phân bố dame đều cho các phái )
+ Chức Năng Đồ Sát
+ Tính Năng Tẩy Tủy
+ Các Bạn Hãy Vào Game Để Tìm Hiêu Hơn .
Cam kết từ BQT :
- Không can thiệp bất cứ gì liên quan đến EXP cũng như trang bị của gamer trong game
- Không bán bất cứ gì trong game
- Hệ thống kỹ năng : Chỉ dừng lại skill 9x
- Hệ thống Item: Trang bị chủ yếu trong VLTK là trang bị xanh. Những trang bị , An Bang, Định Quốc, Nhu Tinh, Hiệp Cốt sẽ săn được ở Boss Hoàng Kim hoặc ăn event.
- Hệ thống tính năng: Chỉ cập nhật những tính năng cần thiết trong phiên bản Công Thành Chiến. Những tính năng khác sẽ xem xét cập nhật sau
- Kỳ Trân Các: Không bán những vật phẩm can thiệp sâu vào game mang tính chất, trang bị . ân bang . định quốc. Tạm thời chỉ có Bí Kip 9x và Thú Cưỡi 8x, 10x, 12x.


---------- Post added at 02:20 PM ---------- Previous post was at 08:15 AM ----------

PHIÊN BẢN
TRANG BỊ XANH , AN BANG , ĐỊNH QUỐC
[DuongGiaTuong.Com]Re-Open Dương Gia Tướng Phiên Bản Công Thành Chiến[9h/28/07/2014]FULL TÍNH NĂNG
Trang Chủ : http://duonggiatuong.com/
Forum : http://forum.duonggiatuong.com/
Yahoo : hotro_duonggiatuong

- Đã Hỏi A E Trong Game Mới Dám Re-Open , Đã Chỉnh Tỉ Lệ Exp Lại -

[DuongGiaTuong.Com]Re-Open Dương Gia Tướng Phiên Bản Công Thành Chiến[9h/28/07/2014]Thời Gian Re-Open Chính Thức : 9h00 Sáng - Ngày 28/07/2014

+ Hổ Trợ Cấp 20

+ 1 Sét Kim Phong , Ngựa 6x

+ 5000 Lượng

+ X2 Kinh Nghiêm [ 12h ]

+ Máu Train Cấp 120 <--

+ Tảy Tủy Miễn Phí 3 Lần
THÔNG TIN VỀ SERVER :
- Hệ thống bản đồ chuẩn. Lượng quái trên map luyện công được cân bằng.
- Droprate chuẩn
- Post đồ kênh chát- Nhiệm vụ Sát Thủ
- Nhặt Huy Hoàng
- Hệ thống boss hoàng kim, boss sát thủ phong phú.
- Hệ thống Item xanh , Kỹ năng 90
- Trang bị Hoàng Kim An Bang - Định Quốc
- Tống Kim hoàn chỉnh
- Vượt Ải hoàn chỉnh
- Auto In game đa dạng hỗ trợ cho người chơi
- Công thành chiến Vào Thứ 7 - Hệ thống liên đấu gồm : Đơn đấu và song đấu....
- Hệ thống chuyển sinh gia tăng sức mạnh phong phú
+ Hệ Thống Skill đầy đủ đa dạng : ( Phân bố dame đều cho các phái )
+ Chức Năng Đồ Sát
+ Tính Năng Tẩy Tủy
+ Các Bạn Hãy Vào Game Để Tìm Hiêu Hơn .
Cam kết từ BQT :
- Không can thiệp bất cứ gì liên quan đến EXP cũng như trang bị của gamer trong game
- Không bán bất cứ gì trong game
- Hệ thống kỹ năng : Chỉ dừng lại skill 9x
- Hệ thống Item: Trang bị chủ yếu trong VLTK là trang bị xanh. Những trang bị , An Bang, Định Quốc, Nhu Tinh, Hiệp Cốt sẽ săn được ở Boss Hoàng Kim hoặc ăn event.
- Hệ thống tính năng: Chỉ cập nhật những tính năng cần thiết trong phiên bản Công Thành Chiến. Những tính năng khác sẽ xem xét cập nhật sau
- Kỳ Trân Các: Không bán những vật phẩm can thiệp sâu vào game mang tính chất, trang bị . ân bang . định quốc. Tạm thời chỉ có Bí Kip 9x và Thú Cưỡi 8x, 10x, 12x.


---------- Post added at 03:54 PM ---------- Previous post was at 02:20 PM ----------

PHIÊN BẢN
TRANG BỊ XANH , AN BANG , ĐỊNH QUỐC
[DuongGiaTuong.Com]Re-Open Dương Gia Tướng Phiên Bản Công Thành Chiến[9h/28/07/2014]FULL TÍNH NĂNG
Trang Chủ : http://duonggiatuong.com/
Forum : http://forum.duonggiatuong.com/
Yahoo : hotro_duonggiatuong

- Đã Hỏi A E Trong Game Mới Dám Re-Open , Đã Chỉnh Tỉ Lệ Exp Lại -

[DuongGiaTuong.Com]Re-Open Dương Gia Tướng Phiên Bản Công Thành Chiến[9h/28/07/2014]Thời Gian Re-Open Chính Thức : 9h00 Sáng - Ngày 28/07/2014

+ Hổ Trợ Cấp 20

+ 1 Sét Kim Phong , Ngựa 6x

+ 5000 Lượng

+ X2 Kinh Nghiêm [ 12h ]

+ Máu Train Cấp 120 <--

+ Tảy Tủy Miễn Phí 3 Lần
THÔNG TIN VỀ SERVER :
- Hệ thống bản đồ chuẩn. Lượng quái trên map luyện công được cân bằng.
- Droprate chuẩn
- Post đồ kênh chát- Nhiệm vụ Sát Thủ
- Nhặt Huy Hoàng
- Hệ thống boss hoàng kim, boss sát thủ phong phú.
- Hệ thống Item xanh , Kỹ năng 90
- Trang bị Hoàng Kim An Bang - Định Quốc
- Tống Kim hoàn chỉnh
- Vượt Ải hoàn chỉnh
- Auto In game đa dạng hỗ trợ cho người chơi
- Công thành chiến Vào Thứ 7 - Hệ thống liên đấu gồm : Đơn đấu và song đấu....
- Hệ thống chuyển sinh gia tăng sức mạnh phong phú
+ Hệ Thống Skill đầy đủ đa dạng : ( Phân bố dame đều cho các phái )
+ Chức Năng Đồ Sát
+ Tính Năng Tẩy Tủy
+ Các Bạn Hãy Vào Game Để Tìm Hiêu Hơn .
Cam kết từ BQT :
- Không can thiệp bất cứ gì liên quan đến EXP cũng như trang bị của gamer trong game
- Không bán bất cứ gì trong game
- Hệ thống kỹ năng : Chỉ dừng lại skill 9x
- Hệ thống Item: Trang bị chủ yếu trong VLTK là trang bị xanh. Những trang bị , An Bang, Định Quốc, Nhu Tinh, Hiệp Cốt sẽ săn được ở Boss Hoàng Kim hoặc ăn event.
- Hệ thống tính năng: Chỉ cập nhật những tính năng cần thiết trong phiên bản Công Thành Chiến. Những tính năng khác sẽ xem xét cập nhật sau
- Kỳ Trân Các: Không bán những vật phẩm can thiệp sâu vào game mang tính chất, trang bị . ân bang . định quốc. Tạm thời chỉ có Bí Kip 9x và Thú Cưỡi 8x, 10x, 12x.


---------- Post added 07-29-2014 at 07:40 AM ---------- Previous post was 07-28-2014 at 03:54 PM ----------

PHIÊN BẢN
TRANG BỊ XANH , AN BANG , ĐỊNH QUỐC
[DuongGiaTuong.Com]Re-Open Dương Gia Tướng Phiên Bản Công Thành Chiến[9h/28/07/2014]FULL TÍNH NĂNG
Trang Chủ : http://duonggiatuong.com/
Forum : http://forum.duonggiatuong.com/
Yahoo : hotro_duonggiatuong

- Đã Hỏi A E Trong Game Mới Dám Re-Open , Đã Chỉnh Tỉ Lệ Exp Lại -

[DuongGiaTuong.Com]Re-Open Dương Gia Tướng Phiên Bản Công Thành Chiến[9h/28/07/2014]Thời Gian Re-Open Chính Thức : 9h00 Sáng - Ngày 28/07/2014

+ Hổ Trợ Cấp 20

+ 1 Sét Kim Phong , Ngựa 6x

+ 5000 Lượng

+ X2 Kinh Nghiêm [ 12h ]

+ Máu Train Cấp 120 <--

+ Tảy Tủy Miễn Phí 3 Lần
THÔNG TIN VỀ SERVER :
- Hệ thống bản đồ chuẩn. Lượng quái trên map luyện công được cân bằng.
- Droprate chuẩn
- Post đồ kênh chát- Nhiệm vụ Sát Thủ
- Nhặt Huy Hoàng
- Hệ thống boss hoàng kim, boss sát thủ phong phú.
- Hệ thống Item xanh , Kỹ năng 90
- Trang bị Hoàng Kim An Bang - Định Quốc
- Tống Kim hoàn chỉnh
- Vượt Ải hoàn chỉnh
- Auto In game đa dạng hỗ trợ cho người chơi
- Công thành chiến Vào Thứ 7 - Hệ thống liên đấu gồm : Đơn đấu và song đấu....
- Hệ thống chuyển sinh gia tăng sức mạnh phong phú
+ Hệ Thống Skill đầy đủ đa dạng : ( Phân bố dame đều cho các phái )
+ Chức Năng Đồ Sát
+ Tính Năng Tẩy Tủy
+ Các Bạn Hãy Vào Game Để Tìm Hiêu Hơn .
Cam kết từ BQT :
- Không can thiệp bất cứ gì liên quan đến EXP cũng như trang bị của gamer trong game
- Không bán bất cứ gì trong game
- Hệ thống kỹ năng : Chỉ dừng lại skill 9x
- Hệ thống Item: Trang bị chủ yếu trong VLTK là trang bị xanh. Những trang bị , An Bang, Định Quốc, Nhu Tinh, Hiệp Cốt sẽ săn được ở Boss Hoàng Kim hoặc ăn event.
- Hệ thống tính năng: Chỉ cập nhật những tính năng cần thiết trong phiên bản Công Thành Chiến. Những tính năng khác sẽ xem xét cập nhật sau
- Kỳ Trân Các: Không bán những vật phẩm can thiệp sâu vào game mang tính chất, trang bị . ân bang . định quốc. Tạm thời chỉ có Bí Kip 9x và Thú Cưỡi 8x, 10x, 12x.