Liên Minh Ám Hắc - Khai Mở Máy Chủ Mới Quà Tặng Trị Giá 3.000.000 VNDMáy Chủ Mới Khai Mở 19:00 - 06/05

Giftcode dành riêng cho server mới: GCLEDCD

Click vào đây để Đăng ký và đổi Giftcode
Liên Minh Ám Hắc - Khai Mở Máy Chủ Mới Quà Tặng Trị Giá 3.000.000 VND

Liên Minh Ám Hắc - Khai Mở Máy Chủ Mới Quà Tặng Trị Giá 3.000.000 VND


Một số hình ảnh trong game

Liên Minh Ám Hắc - Khai Mở Máy Chủ Mới Quà Tặng Trị Giá 3.000.000 VND


Liên Minh Ám Hắc - Khai Mở Máy Chủ Mới Quà Tặng Trị Giá 3.000.000 VND

Liên Minh Ám Hắc - Khai Mở Máy Chủ Mới Quà Tặng Trị Giá 3.000.000 VND


Liên Minh Ám Hắc - Khai Mở Máy Chủ Mới Quà Tặng Trị Giá 3.000.000 VND

Chúc các bạn trải nghiệm game vui vẻ!!!