19h 8/5 Mở Cày Chuyển Sinh [www.DaiAnhHung.com]Nhận Trang Bị Huyền Viên Miễn Phí!
Trang chủ: www.daianhhung.com
Yahoo Support: gm_daianhhung
Phiên Bản: Hoàng Kim.
Hệ Thống Skill: 9x - 12x.
Hệ Thống Trang Bị: Item Xanh- AB - ĐQ- Nhu Tình- Hiệp Cốt- HUyền Viên - Tử Mãng - Bạch hổ - Kim O...v..vvVũ Khí Hoàng Kim.
19h 8/5/2015 Hỗ Trợ Tân Thủ Khủng Nhất Từ Trước Đến Nay, Nhằm Kích Lại Nguồn Nhiệt Sôi Nổi Vốn Có Của Server:

Điều Kiện: Tạo Tài Khoản Sau 19h 8/5/2015.
Đến NPC Tân Thủ và nhận ngay:
-Level 199.
-Skill Hỗ Trợ Mana Máu Tốc Di Chuyển.
-12h x2 Exp, Tha Hồ Train.
-Set Ang Bang + Định Quốc.
-Ngựa Bôn Tiêu.
-Bí Kiếp 9x Full, 24h x2 Skill, 1 Bí Kiếp 120.
-4 Mảnh Vũ Khí Hoàng Kim Khi Đạt Trùng Sinh 1.

-1 Món Huyền Viên Random Khi Đạt Chuyển Sinh 2.
-1 Món Huyền Viên Random Khi Đạt Chuyển Sinh 3.


***Giới Thiệu sơ:
-Train Level 1-->120 Nhanh, 120 --> 200 Chậm, Tốc Luyện Skill vừa phải.
-Chức Năng Mới: Cày Hoạt Động để kiếm Càn Khôn Lệnh, Săn Boss Kiếm Mảnh Hoàng Kim --> Đổi Vũ Khí Hoàng Kim, Trang Bị Huyền Viên - Tử Mãng - Bạch Hổ.--> Server Free 90%.
-Tiền Vạn có giá trị.
-Auto Đầy Đủ, Train Tẹt Gar nha.
-Hệ Thống Skill: 9x, 12x chuẩn VNG, hỗ trợ nhau đầy đủ.
-Hệ Thống Trang Bị: Item Xanh Chủ Đạo, An Bang, Định Quốc, Nhu Tình, Hiệp Cốt, Vũ Khí Hoàng Kim Môn Phái, Huyền Viên, Tử Mãng, Bạch Hổ.
-Tống Kim Đổi Xu, Đổi Exp Khủng.
-Kênh Chat, Post Item, Bày Bán Chuẩn VNG.
-Mỗi Tuần Có CTC Tống Kim cho các Bang Tranh Hùng, phần thưởng cực Kool.
-Tính năng Liên Đấu, PLD, Hoa Đăng, Nhạt Quả Huy Hoàng, Dã Tẩu, Boss Sát Thủ, Hoàng Kim...Chuẩn VNG.
-Tính Năng Xung Mạch.
-Tính Năng nâng cấp Item Xanh, Chế Tạo, Nâng Cấp Vũ Khí Hoàng Kim chuẩn VNG(Chỉ dùng Vũ Khí), chế tạo ngựa phiên vũ, chế tạo Ang Bang Hoàn Mỹ, chế tạo Huyền Viên, Tử Mãng, Bạch Hổ.


19h 8/5 Mở Cày Chuyển Sinh [www.DaiAnhHung.com]Nhận Trang Bị Huyền Viên Miễn Phí!

19h 8/5 Mở Cày Chuyển Sinh [www.DaiAnhHung.com]Nhận Trang Bị Huyền Viên Miễn Phí!

19h 8/5 Mở Cày Chuyển Sinh [www.DaiAnhHung.com]Nhận Trang Bị Huyền Viên Miễn Phí!

19h 8/5 Mở Cày Chuyển Sinh [www.DaiAnhHung.com]Nhận Trang Bị Huyền Viên Miễn Phí!

19h 8/5 Mở Cày Chuyển Sinh [www.DaiAnhHung.com]Nhận Trang Bị Huyền Viên Miễn Phí!
19h 8/5 Mở Cày Chuyển Sinh [www.DaiAnhHung.com]Nhận Trang Bị Huyền Viên Miễn Phí!

19h 8/5 Mở Cày Chuyển Sinh [www.DaiAnhHung.com]Nhận Trang Bị Huyền Viên Miễn Phí!

19h 8/5 Mở Cày Chuyển Sinh [www.DaiAnhHung.com]Nhận Trang Bị Huyền Viên Miễn Phí!
19h 8/5 Mở Cày Chuyển Sinh [www.DaiAnhHung.com]Nhận Trang Bị Huyền Viên Miễn Phí!
19h 8/5 Mở Cày Chuyển Sinh [www.DaiAnhHung.com]Nhận Trang Bị Huyền Viên Miễn Phí!
19h 8/5 Mở Cày Chuyển Sinh [www.DaiAnhHung.com]Nhận Trang Bị Huyền Viên Miễn Phí!