OPEN ĐUA TỐP SRO HỔ BÁO [ D18 ]

Vào 13h00 ngày 9 - 5 ( thứ 7 )

trang chủ: http://srohobao.ddns.net

trang chủ: http://srohobao.sytes.net

Diễn đàn: xem trong trang chủ có

Đua tốp chia làm 2 bên EU và China không được vào chung nhóm ( PT )

Nhất 2500 silk + 1 vũ khí cuối +9 và 1 tỷ vàng

Nhì 1500 silk + 1 vũ khí cuối +8 và 1 tỷ vàng

Ba 1000 silk + 1 vũ khí cuối +7 và 1 tỷ vàng

2 giải khuyến khích cho mỗi bên 500 silk và 1 vũ khí +5 + 500m vàng

HỖ TRỢ NHÂN VẬT MỚI TẠO NHƯ SAU:
tặng ngay thiên điểu huyết lv 101 303 chỉ số FULL SP
FULL set sun D12
50 dịch chuyển ngược
1 thú nhặt đồ
2 X2 ngày
HP MP đầy
tăng đam - phức hoạt - biến quỷ
..........

D18 thật 100% sức mạnh D18 chứ đâu phải chỉ có ngoại hình

Hỗ trợ nhân vật mới đầy đủ nhất, server bố trí ổn định nhất

* Trang bị D18 Ngoại hình và hiệu ứng tuyệt vời nhất
* Level cap : 120
* Skill cap: 120
* Chủng Tộc : Chinese & Euro
* Tỷ lệ rơi vàng: X300
* Kinh nghiệm, kỹ năng: X300
* Nghề Nghiệp: X300
* Máp 160 mở rộng
* Hệ thống D18 chuẩn hoạt động 100% không Diss không Bug 100%
* Miễn phí 1 số đồ F10( siêu thị ) bằng vàng
* NEW AVATAR 2014
* NEW AVATAR nghề nghiệp
* NEW thú chiến và thú nhặt đồ
* New thú buôn Isro * Hệ thống CTC hoạt động 100%
...............

HỆ THỐNG GIẢ KIM THUẬT
* 1 -> 4 100%
* 4 -> 8 50%
* 8 -> ... 10%
ÉP ĐÁ XANH ĐỎ THÀNH CÔNG 100%

HOT: DCN, X2 , hồi năng.....bán bằng vàng trong sốp
Server vàng có giá trị, thíc hợp đi buôn và cầy cuốc
hoạt động theo chuẩn 50% PVP 50%
CTC hàng tuần

Bảng Giá Silk :
10k = 100silk
20k=200silk
50k=550silk
100k=1100silk
Khuyến Mại 50% mệnh giá thẻ nạp vào thứ 7 chủ nhật

VÀ CÒN RẤT NHIỀU ĐIỀU MỚI LẠ ĐANG CHỜ ĐỢI BẠN KHÁM PHÁ

OPEN ĐUA TỐP SRO HỔ BÁO [ D18 ] MAX 120 VÀO 13H00 NGÀY 9 THÁNG 5 NHẰM NGÀY THỨ 7 a

OPEN ĐUA TỐP SRO HỔ BÁO [ D18 ] MAX 120 VÀO 13H00 NGÀY 9 THÁNG 5 NHẰM NGÀY THỨ 7 a

OPEN ĐUA TỐP SRO HỔ BÁO [ D18 ] MAX 120 VÀO 13H00 NGÀY 9 THÁNG 5 NHẰM NGÀY THỨ 7 a

OPEN ĐUA TỐP SRO HỔ BÁO [ D18 ] MAX 120 VÀO 13H00 NGÀY 9 THÁNG 5 NHẰM NGÀY THỨ 7 a

OPEN ĐUA TỐP SRO HỔ BÁO [ D18 ] MAX 120 VÀO 13H00 NGÀY 9 THÁNG 5 NHẰM NGÀY THỨ 7 a

OPEN ĐUA TỐP SRO HỔ BÁO [ D18 ] MAX 120 VÀO 13H00 NGÀY 9 THÁNG 5 NHẰM NGÀY THỨ 7 a

OPEN ĐUA TỐP SRO HỔ BÁO [ D18 ] MAX 120 VÀO 13H00 NGÀY 9 THÁNG 5 NHẰM NGÀY THỨ 7 a

OPEN ĐUA TỐP SRO HỔ BÁO [ D18 ] MAX 120 VÀO 13H00 NGÀY 9 THÁNG 5 NHẰM NGÀY THỨ 7 a

OPEN ĐUA TỐP SRO HỔ BÁO [ D18 ] MAX 120 VÀO 13H00 NGÀY 9 THÁNG 5 NHẰM NGÀY THỨ 7 a

OPEN ĐUA TỐP SRO HỔ BÁO [ D18 ] MAX 120 VÀO 13H00 NGÀY 9 THÁNG 5 NHẰM NGÀY THỨ 7 a

OPEN ĐUA TỐP SRO HỔ BÁO [ D18 ] MAX 120 VÀO 13H00 NGÀY 9 THÁNG 5 NHẰM NGÀY THỨ 7 a

OPEN ĐUA TỐP SRO HỔ BÁO [ D18 ] MAX 120 VÀO 13H00 NGÀY 9 THÁNG 5 NHẰM NGÀY THỨ 7 a

OPEN ĐUA TỐP SRO HỔ BÁO [ D18 ] MAX 120 VÀO 13H00 NGÀY 9 THÁNG 5 NHẰM NGÀY THỨ 7 a

OPEN ĐUA TỐP SRO HỔ BÁO [ D18 ] MAX 120 VÀO 13H00 NGÀY 9 THÁNG 5 NHẰM NGÀY THỨ 7 a

OPEN ĐUA TỐP SRO HỔ BÁO [ D18 ] MAX 120 VÀO 13H00 NGÀY 9 THÁNG 5 NHẰM NGÀY THỨ 7 a

OPEN ĐUA TỐP SRO HỔ BÁO [ D18 ] MAX 120 VÀO 13H00 NGÀY 9 THÁNG 5 NHẰM NGÀY THỨ 7 a

OPEN ĐUA TỐP SRO HỔ BÁO [ D18 ] MAX 120 VÀO 13H00 NGÀY 9 THÁNG 5 NHẰM NGÀY THỨ 7 a