Trang chủ: http://anhdao.net
Hỗ trợ 0964530265

Khai mở S11 - Ảnh đao 10 12h00 10/05/2015
Lâu dài, Miễn phí, Không hút máu, Uy tín
Hỗ trợ tân thủ:
- Bộ trang bị CAM 40
- Cường hóa tinh x1000
- Chân khí đan x1000
- 10.000.000Tr đồng
- 5.000.000 EXP
- 10 bội EXP đan

Khuyến mại 200% thẻ cào
Đua TOP Lực chiến
[/SIZE]
 1. TOP 1: 5.000.000 KNB
 2. TOP 2: 3.000.000 KNB
 3. TOP 3-5: 1.000.000 KNB

Đua TOP Level:

 1. TOP 1: 3.000.000 KNB
 2. TOP 2: 2.000.000 KNB
 3. TOP3-5: 1.000.000 KNB

Đua TOP thú cưỡi:

 1. TOP 1: 3.000.000 KNB
 2. TOP 2: 2.000.000 KNB
 3. TOP3-5: 1.000.000 KNB

Đua TOP tài phú:

 1. TOP 1: 3.000.000 KNB
 2. TOP 2: 2.000.000 KNB
 3. TOP3-5: 1.000.000 KNB

Đua TOP Lăng tự:

 1. TOP 1: 3.000.000 KNB
 2. TOP 2: 2.000.000 KNB
 3. TOP3-5: 1.000.000 KNB

~~> Sẽ trao TOP ngày 20/05/2015
[ANHDAO.NET] Game DKVS2 khai mở S11 10/05/2015 ổn định+ full sự kiện tháng 5