game gunny prirate gunnyhd.net
là sever mới ra vào ngày 10/5/2015 lúc 15h00.
89% đồ Webshop có trong phó bản,
không phải tất cả đồ VIP đểu nằm trong những ải Anh hùng mà có thể nằm trong dễ khó thường
vì thế các mem mới có thể không lo mình yếu mà do sự kiên trì của các bạn có thể cố gắng qua ải không,
các bạn không cần đy 1 phó bản duy nhất vì có thể làm các bạn chán, các bạn có thể đy các phó bản khác để tìm mũi khoan , bong bóng , huy hiệu , vân...vân... .
dự tính là game sẽ làm thêm vật phẩm mạnh hơn trong game để các game thủ top có thể kiếm thêm và những mem mới chạy kịp, mạnh không phải là điều quan trọng mà điều quan trọng là đông người chơi , anh em hòa đồng , vui vẻ , có thể đy tự do và guild chiến để hoàn thành nhiệm vụ nhá ( vì game mới mở nên anh em chịu khó lập ặc đy fam lên cấp) . game có thể mở bot để mấy thánh top lc không chèn ép mấy mem mới vô. phát code trong Webshop ( 100k cash ) ,
https://www.facebook.com/pages/gunny...85293248379487