[CTC-SHXT.Com]Open Phiên Bản CTC - Máy Chủ Đại Lý 11/05/2015
Công Thành Đại Chiến
Chuẩn 100% VinagameTrang chủ : Link

Tải Game : Link

Khai Mở Chính Thức Lúc : 15:00 Chiều Thứ 2 Ngày 11.05.2015
Thời Gian Đua Top : Bất Đầu 15:00 Chiều Thứ 2 Ngày 11.05.2015
Kết Thúc Đua Top : 15:00 Chiều Thứ 4 Ngày 13.05.2015


Phần Thưởng Đua Tóp + Hổ Trợ Tân Thủ Xem Tại Link Này : http://ctc-shxt.com/thong-bao/thoi-g...g-dua-top.html

[CTC-SHXT.Com]Open Phiên Bản CTC - Máy Chủ Đại Lý 11/05/2015
Thông tin tính năng chính của Server :
- Hệ thống vật phẩm đi theo hướng : Trang bị xanh, An Bang , Định Quốc , Nhu Tình , Hiệp Cốt .
- Hệ thống Skills chuẩn 100% Vinagame . Skills 9x và 120 cực chuẩn, hỗ trợ nhau đầy đủ.
- Luyện Skill Nhanh Không Chậm
- Hệ thống rao đồ kênh Chat chuẩn VNG 100% .
- Hệ thống ngồi bán hàng chuẩn VNG 100% .
- Hệ thống Bang Hội chuẩn VNG 100%
- Hệ thống nhiệm vụ chuẩn VNG 100% (Dã Tẩu , Môn Phái , Thế Giới , Sát Thủ ) .
- Tống Kim Sơ - Trung - Cao chuẩn VNG 100% .
- Vượt Ải chuẩn VNG 100% .
- Liên Đấu chuẩn VNG 100% .
- Hái Quả Huy Hoàng chuẩn VNG 100% .
- Boss Tiểu - Đại Hoàng Kim chuẩn VNG 100% .
- Công Thành Chiến theo thể thức "Thất Thành Đại Chiến" chuẩn VNG 100% .
- Lôi đài Tỷ Võ chuẩn VNG 100% .
- Chức năng Sư Đồ, Hảo Hữu, Thân nhân, Kết hôn chuẩn VNG 100% .

Và đây là 1 vài hình ảnh giới thiệu cho những tính năng của máy chủ Đại Lý

1. PK cực đỉnh


[CTC-SHXT.Com]Open Phiên Bản CTC - Máy Chủ Đại Lý 11/05/2015
[CTC-SHXT.Com]Open Phiên Bản CTC - Máy Chủ Đại Lý 11/05/2015
[CTC-SHXT.Com]Open Phiên Bản CTC - Máy Chủ Đại Lý 11/05/2015
[CTC-SHXT.Com]Open Phiên Bản CTC - Máy Chủ Đại Lý 11/05/2015
2. Rao vật phẩm kênh chat
[CTC-SHXT.Com]Open Phiên Bản CTC - Máy Chủ Đại Lý 11/05/2015
3. Boss ra theo giờ , chuẩn VNG
[CTC-SHXT.Com]Open Phiên Bản CTC - Máy Chủ Đại Lý 11/05/2015
[CTC-SHXT.Com]Open Phiên Bản CTC - Máy Chủ Đại Lý 11/05/2015
4. Chức năng ngồi bán hàng giúp cho các khu chợ thêm nhộn nhịp .
[CTC-SHXT.Com]Open Phiên Bản CTC - Máy Chủ Đại Lý 11/05/2015

Thân .
CTC_SHXT Team .