Loạt vũ khí mới của phiên bản Đột Kích 2.0


Đây là 10 món vũ khí mới sẽ tới tay game thủ [đột kích[rong thời gian tới, trong đó chiếm phần lớn và nổi bật nhất là bộ Ares.
  • Loạt vũ khí mới của phiên bản Đột Kích 2.0http://gamethu.vnexpress.net/photo/trong-nuoc/loat-vu-khi-moi-cua-phien-ban-dot-kich-2-0-3205868.htm


[CENTER]Loạt vũ khí mới của phiên bản Đột Kích 2.0http://gamethu.vnexpress.net/photo/trong-nuoc/loat-vu-khi-moi-cua-phien-ban-dot-kich-2-0-3205868.htm

[CENTER]Loạt vũ khí mới của phiên bản Đột Kích 2.0http://gamethu.vnexpress.net/photo/trong-nuoc/loat-vu-khi-moi-cua-phien-ban-dot-kich-2-0-3205868.htm

[CENTER]Loạt vũ khí mới của phiên bản Đột Kích 2.0http://gamethu.vnexpress.net/photo/trong-nuoc/loat-vu-khi-moi-cua-phien-ban-dot-kich-2-0-3205868.htm

[CENTER]Loạt vũ khí mới của phiên bản Đột Kích 2.0http://gamethu.vnexpress.net/photo/trong-nuoc/loat-vu-khi-moi-cua-phien-ban-dot-kich-2-0-3205868.htm
[CENTER]Loạt vũ khí mới của phiên bản Đột Kích 2.0

Loạt vũ khí mới của phiên bản Đột Kích 2.0http://gamethu.vnexpress.net/photo/trong-nuoc/loat-vu-khi-moi-cua-phien-ban-dot-kich-2-0-3205868.htm

[CENTER]Loạt vũ khí mới của phiên bản Đột Kích 2.0http://gamethu.vnexpress.net/photo/trong-nuoc/loat-vu-khi-moi-cua-phien-ban-dot-kich-2-0-3205868.htm

[CENTER]Loạt vũ khí mới của phiên bản Đột Kích 2.0http://gamethu.vnexpress.net/photo/trong-nuoc/loat-vu-khi-moi-cua-phien-ban-dot-kich-2-0-3205868.htm

[CENTER][IMG]http://c0.f38.img.vnecdn.net/2015/04/24/10-1429871769_660x0.jpg[/IMGhttp://gamethu.vnexpress.net/photo/trong-nuoc/loat-vu-khi-moi-cua-phien-ban-dot-kich-2-0-3205868.htm

Bộ vũ khí của đột kích 2.0 đã đánh trúng vào tâm lý của đa phần game thủ. Có những game thủ chỉ chuyên theo dòng súng bắn tỉa (Sniper), có game thủ chuyên làm Tanker và lại có game thủ lại chuyên súng lục (Pistol) thậm chí có một số game thủ lại có sở thích sưu tập đủ vũ khí cho kho đồ thêm đẹp. Dàn item mới của đột kích2.0 đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của phần đông game thủ lần này khi có sự hiện diện của tất cả các dòng súng.[SF]