http://wj.wanzo.cn/UserCenter/Regist...QLOV03VGJCMVw1

Vip theo ngày nhé các thánh , nó cho mỗi lần 8888k để lên vip , trong game thi 10knb , quẩy thôi các thím sv mới ra