Diễn đàn rao vặt của mình vừa thành lập hy vọng được trao đổi liên kết cùng AE và các bạn đang rao vặt các sản phẩm buôn bán ủng hộ mình với nhé.

<a title="Chợ Rao Vặt 24H" href="http://cho24.net/" target="_blank" rel="dofollow"><font color="red"><b>Chợ Rao Vặt 24H</b></font></a>

Diễn đàn rao vặt : http://cho24.net/