MUQUYỀNVƯƠNG.COM,Mu Open Hôm Nay 15/5 15/5,Mu Open Ngày 15/5 15/5/2015
Mu Open Ngay 15/5,MU OPEN Ngày 15/5 Tháng 5/2015,Mu Open Ngay 13/5 14/5,MU OPEN NGAY 12/5 13/5 14/5,MU Open Ngày 12/5 12/5 13/5,MUQUYENVUONG.COM,OPEN 12/5,Mu
Lục Địa Mu - MUQUYỀNVƯƠNG.COM - MUQUYENVUONG.COM

NO WEBSHOP - NO ITEMS FULL - ITEM MỚI LẠ GIÁ TRỊ CAO - RESET FREE 100% - GHRS Hàng Ngày

Chính thức ALPHA TEST : 14h00 – NGÀY 13/05/2015.
Chính thức OPEN BETA : 14h00 – NGÀY 15/05/2015.


Các Chức năng mới nhất được cập nhật , Không Khới Hạng dame
=> Chaosmix : Wing2.5, Wing4, Wing EX802, Wing5, Wing 8,Sói H.Kim, New Cape ss10
=> New : Add Monter HP BAR
=> New : Fix Visual bug Life, Mana, Dame
=> New : Add effect Wing2.5
=> New : Event Stadium, Lorencia, Boss Attack, Happy Hour, Custom Event, Cược Duel, Swamp of Calmness
Muquyềnvương.com, mu  open hôm nay 15/5 15/5,mu free, phiên bản mới[/CENTER]

Chức năng mới chơi không nản cùng hệ thống ngũ hành
Muquyềnvương.com, mu  open hôm nay 15/5 15/5,mu free, phiên bản mới
Sự kiện đua top Alphatest:

+ Đua Top Alpha Test - Khuấy Động Cuộc Vui
+Chung tay quảng cáo,Treo avata và status,nhận triệu Vpoint
+LIKE Facbook,Chia Sẻ,Giới thiêu bạn bè nhận ngay Gcoin Event

Muquyềnvương.com, mu  open hôm nay 15/5 15/5,mu free, phiên bản mới
Event Liên Tục - Hấp Dẫn Nhất

Muquyềnvương.com, mu  open hôm nay 15/5 15/5,mu free, phiên bản mới
Nhiều vật phẩm mới lạ

Muquyềnvương.com, mu  open hôm nay 15/5 15/5,mu free, phiên bản mới
• Phiên bản chuẩn Webzen
• Exp 250 - GHRS - ITEM MỚI LẠ GIÁ TRỊ CAO
• Cày chậm, Reset Vừa Phải, Đồ Hiếm, UPDATE WING EX SS8 – CTC Hàng Tuần

HÃY ĐĂNG KÝ VÀ TRUY CẬP http//muquyenvuong.com ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT !!!
mu open ngay,mu open ngay hom nay,mu moi ra,mu sap open,mu open thang 5,6
MUQUYENVUONG.COM, MU OPEN NGÀY 10/5/2015 11/5/2015,MU MỚI OPEN 10/5/2015 11/5/2015
MU OPEN NGÀY 10/5/2015 11/5/2015 12/5,MUQUYENVUONG.COM,MU RA NGAY 10/5 11/5 12/5
MUQUYENVUONG.COM,MU RA OPEN NGAY 10/5 11/5 12/5,MU OPEN NGÀY 10/5/2015 11/5/2015
MU OPEN NGÀY 10/5/2015 11/5/2015,MUQUYENVUONG.COM, MU MỚI RA 11/5 12/5 13/5 14/5,
MU QUYỀN VƯƠNG.COM,MU RA OPEN NGAY 10/5 11/5 12/5,MU OPEN NGÀY 10/5/2015 11/5/2015
Mu open ngày 10/5 11/5 12/5 13/5,MUQUYENVUONG.COM,Mu Open Hom Nay 11/5 12/5 13/5 14/5
MUQUYENVUONG.COM,Mu Open Hom Nay 10/5 11/5 12/5 13/5,Mu open ngày 11/5 12/5 13/5 14/5
Mu Open Hom Nay 10/5 11/5 12/5 13/5,MUQUYENVUONG.COM,Mu open ngày 11/5 12/5 13/5 14/5
MUQUYENVUONG.COM,MU OPEN NGÀY 10/5 10/5 10/5,MU OPEN HOM NAY 11/5 12/5 13/5/2015
Mu Open Ngay 10/5 10/5 11/5/2015,MUQUYENVUONG.COM,Mu Open Ngày 11/5 12/5 13/5 14/5