[Thông tin chính]

Trang chủ: http://tldaiduong.com/
Download: http://tldaiduong.com/download.aspx
Đăng ký: http://pay.tldaiduong.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/tlvietnam2014/
Hỗ trợ game: hotro_tldaiduong ( 24/7/365)

Alpha TEST: 17/05/2015
OPEN: ( chưa định được ngày)

[Thông tin trò chơi]

Thể loại: Cày Cuốc
EXP x10
Drop x3.0

- Hệ thống Điêu Văn
- Hệ thống Võ Hồn, Long Văn
- Hệ thống Tu Luyện
- Hệ thống pet mới
- Hiệu ứng thời trang khảm ngọc
- Map train đa dạng, phong phú
- Skill hoạt động chuẩn
- Hệ thống question chuẩn
- Đặc biệt: Nhận điểm tặng khi treo acc theo từng LV. Hoặc săn BOSS Kính Hồ nhận phiếu Điểm Tặng.
- v.v..

[Sự kiện trong GAME]

- Vòng quay may mắn
- Đua TOP
- Giết BOSS nhận Trùng Lâu
- Phiếu điểm tặng vs DMP nhân đôi khi ăn BOSS
- x2 EXP
- Khuyến mãi thẻ cào
- v.v..

[Đánh rơi vật phẩm trong GAME]


– Ác tặc + Ác bá : CCYQ + C5 + Điểm tặng 10000
– BOSS YVCM Tầng 1-9 : Han Bang Tinh Thach + NLTuyen +DT + CCHTP
- Nguyên liệu ma Giới: Viên Long Châu đổi set Thần Ma
– BOSS Hậu Hoa Viên 1: Ngọc C5 + CCHTP + Điểm tặng 5000
– BOSS Đại Côn Di Hài: Chưởng cự yếu quyết + Chuyển phái – Gioi Tinh + Điểm tặng 5000
– BOSS Thủy Nguyệt Động Thiên: Kỵ + Thời Trang + Điểm tặng 5000
– BOSS Mạc Nam Thanh Nguyên: Hồn Băng Châu 1-3 + Võ Hồn Dịch Tương Đan + Long Văn + Võ Hồn + Chú Văn
– BOSS Huyền Hải: Nguyên liệu điêu văn
– BOSS Cóc: Cao Cấp Bảo Thạch Tương Khảm Phù + Điểm tặng 10000
– BOSS Thương Sơn + Võ Di + Thảo Nguyên: Cao Cấp Bảo Thạch Tương Khảm Phù + Điểm tặng 10000
- THDC 4: Nhật ký quái vật đổi set Trân Trùng lâu


[Hình ảnh]

TLBB Ðại Dương - Alpha TEST vào lúc 14h00' ngày 17/05/2015
TLBB Ðại Dương - Alpha TEST vào lúc 14h00' ngày 17/05/2015
TLBB Ðại Dương - Alpha TEST vào lúc 14h00' ngày 17/05/2015
TLBB Ðại Dương - Alpha TEST vào lúc 14h00' ngày 17/05/2015
TLBB Ðại Dương - Alpha TEST vào lúc 14h00' ngày 17/05/2015
TLBB Ðại Dương - Alpha TEST vào lúc 14h00' ngày 17/05/2015