web http://gunnyco.com mới có một xố thay đổi a em vào chơi lào
phiên bản "gà vàng đón tết" open 12h 17/5
Đua tốp Máy Chủ Mới "GÀ TRANH BÁ" Tại
http://Gunnyco.com... Ring quà cực khủng
Máy chủ Cày Cuốc ,Tất Cả Item đều có thể kiếm được trong game Thông qua phó bản, sự kiện,Shop game .v.v
Mừng Open Máy chủ Mới http://Gunnyco.com Phát 10.000 GiffCode Fan Page, Hãy Nhanh Tay "Like" Và "Chia Sẻ" để nhận Giffcode