Truyện Hoa Sơn Tiên Môn được giới trẻ nhất là những người yêu thích thể loại tiên hiệp. Người đọc sẽ bị cuốn vào câu chuyện của nhân vật Lục Nguyên đầy bất ngờ và bí hiểm.

Hoa Sơn Tiên Môn mang đậm yếu tố kiếm hiệp
Truyện kẻ về nhân vật tên Lục Nguyên, một đệ tử bình thường của Bắc Phong Hoa Sơn Tiên Môn. Anh ta vốn cho rằng mình có thể du đãng nhàn rỗi bình yên cả đời nhưng vì sư phó thọ nguyên không nhiều, đủ loại khiêu chiến ập đến hắn không thể không liều một phen.

Thú vị với truyện tiên hiệp Hoa Sơn Tiên Môn
Trong lúc vô tình, hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý trong kiếm, về sau luyện thành Chung Cực Kiếm ý, hóa thành Vân Long thập hình. Dùng Chung Cực kiếm thuật, khiêu chiến các lộ tiên ma trên tiên giới. Ngươi có muôn vàn pháp thuật, tất cả các đại pháp ma đạo ta chỉ dùng kiếm mà phá. Vô tình, Lục Nguyên trở thành truyền kỳ lớn nhất của tu tiên giới trở thành thần thoại trong kiếm, kiếm đạo truyền thuyết. Đây chính là yếu tố hấp dẫn đặc biệt của các truyện ebook kiếm hiệp.

Thú vị với truyện tiên hiệp Hoa Sơn Tiên Môn
Đẳng cấp tu vi phân ra: Luyện Thế kỳ, Luyện Thể kỳ, Trường Sinh kỳ… Luyện Khí kỳ và Luyện Thể kỳ có tất cả mười tầng. Luyện Khí kỳ mười tầng theo thứ tự là tầng thứ nhất Khí Cảm Hiện, tầng thứ hai Chân Khí Sinh, tầng thứ ba Thập Nhị Chính Kinh, tầng thứ tư Bát Đại Kỳ Kinh, tầng thứ năm Tiểu Chu Thiên, tầng thứ sau Luyện Khí Thành Cương, tầng thứ bảy Ngự Khí Ly Thể, tầng thứ tám Tế Kinh Vi Mạch, tầng thứ chín Đại Chu Thiên, tầng thứ mười Đại Viên Mãn.

Thú vị với truyện tiên hiệp Hoa Sơn Tiên Môn

>>> Link tải truyện: appvn.com/ebook/tai-sach-mobile/hoa-son-tien-mon/10182

Ngoài Hoa Sơn Tiên Môn bạn có thể tham khảo và đọc thêm rất nhiều comic hay nữa để thư giãn và mở rộng thêm vốn hiểu biết của mình.
Nguồn tham khảo:toiyeumobile.com