Tiếu Ngạo SRO
········
❥Trang chủ: http://tieungaosro.com/
❥ Thời gian Open: 13h Ngày 23 - 5 - 2015

❥ IP : 123.31.12.60
❥ PORT : 15779
Thông tin chung
❥Max: 140
❥Rate EXP/SP : 300x
❥Rate Drop x10
❥Rate Gold x10
❥Rate Job x50
❥Hệ thống cướp cờ và đấu trường danh vọng.
❥Hệ thống CTC 8h tối thứ 7 hàng tuần .
❥Hệ thống JOB Bảo tiêu và Đạo Tặc có tiền lương thưởng hàng ngày.
❥Hệ thống Phó Bản Thế Giới Lãng Quên săn Item Hiếm
❥Đội ngũ BQT - Admin Online thường xuyên
Hỗ trợ chu đáo, nhiệt tình

Hỗ Trợ Tân Thủ
❥ Khởi tạo Lvl 1
❥ Nhận Item Hỗ Trợ Tân Thủ tại các mốc Level khác nhau
❥ Lv100 (Set Sun D13, Full Blue +15)
❥ Lv120 (Set Sun D15 - Khóa)
Danh sách những thành viên úp cấp 140 - Thời gian up cấp 140 - Asia