Đăng ký nhãn hiệu độc quyền là thủ tục nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể với nhãn hiệu, vì nhãn hiệu được xem như là một tài sản trí tuệ vô giá.
Tại sao phải đăng ký nhãn hiệu, bảo vệ thương hiệu
Tại sao phải Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền?

- Là cơ sở pháp lý cho việc xác định chủ sở hữu đối với nhãn hiệu,logo, thương hiệu mà Doanh nghiệp đang kinh doanh khi có bất kỳ một sự cạnh tranh nào với các đối thủ khác.

- Ngăn chặn đối thủ cạnh tranh sao chép hoặc nhái lại, và do đó tăng cường vị thế cạnh tranh của bạn .

- Khả năng phân biệt của người tiêu dung về chất lượng mặt hàng của Doanh nghiệp bạn với các đơn vị kinh doanh cùng mặt hàng khác.
Tại sao phải đăng ký nhãn hiệu, bảo vệ thương hiệu
- Ngăn chặn việc một đơn vị khác sử dụng nhãn hiệu của bạn đang sử dụng đi đăng ký độc quyền, khi đó bạn không được phép sử dụng rộng rãi nhãn hiệu đó trong lĩnh vực kinh doanh của mình.
- Một nhãn hiệu hàng hóa có tiếng nếu được bảo hộ độc quyền sẽ đam lại lợi nhuận cho Doanh nghiệp từ việc lixăng hoặc bán nhãn hiệu đó.

- Tạo cho Doanh nghiệp bạn một thương hiệu riêng trên thị trường và nhiều lợi ích khác.
Để bảo vệ nhãn hiệu đã đăng ký của mình, chủ sở hữu có thể áp
dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm (ví dụ, công nghệ chống làm hàng giả mạo nhãn hiệu) và cần có biện pháp theo dõi để phát hiện và ngăn chặn tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự cho sản phẩm trùng hoặc tương tự với sản phẩm dịch vụ mang nhãn hiệu đã đăng ký của mình.

-- Bạn có thể tham khảo các thủ tục Mua bán sáp nhập công ty - Đăng ký kiểu dáng công nghiệp của các chuyên gia tư vấn luật Leadconsult.com.vn