✔Trang chủ : http://gianghovl.com
OPEN : 12H TRƯA NGÀY 23-05-2015
- Hỗ trợ tân thủ
-Level 30 , 3 vạn
Level 50 : Tiên Thảo Lộ - Hoàng Thạch - Set Kim Phong
Level 80 : Bk 9x
Level 100 : Trang bị Định Quốc
Level 120 : Trang bị An Bang
- Hệ Thống Trang Bị :
+ Đồ Xanh.
+ An bang , định quốc
+ HKMP
+ Áo Choàng
+ Thú cưỡi ( Ngựa 8x , bôn tiêu , phi vân , phiên vũ )
- Hoạt Động trong Game
+ Hệ Thống Bang Hội.
+ Dã Tẩu
+ Kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau
+ Tống Kim.
+ Vượt Ải.
+ Liên Đấu. [ Lấy Điểm Đổi Nhẫn Vô Danh ].
+ Săn Boss Tiểu, Đại. [ Nhận Tiền Đồng , vật liệu ép trang bị HKMP]
+ Săn Sát Thủ[ Nhận Tiền Đồng ]
+ Võ Đài Danh Vọng
+ Hoạt động Hoa Đăng
+ Event Noel
+ Hệ Thống Vòng Sáng Chuyễn Sinh.
+ Công Thành. [ Chiếm giữ bản đồ Bang Hội ] Update [ Map dành riêng cho bang hội ]
+ Vận Lương New ( udpate sau dua top )
+ Đã Thông Kinh Mạch ( udpate sau dua top )