Thông Báo Alpha Test Ngày 23/05/2015

Trang chủ: http://hb.kenhgamevn.com/


Đăng ký: http://hb.kenhgamevn.com/teaserqc/


KenhGameVN mở Hùng bá Tam quốc free Full Lênh GM

Thông Tin Server:

- Free 9.999.999 KNB khi tạo nhân vật.

- Hoàn trả 100% thẻ cào khi mở chính thức

- Full Lệnh GM cho ae trải nghiệm:

KenhGameVN mở Hùng bá Tam quốc free Full Lênh GM

Một số lệnh GM

đầu tiên là sét cam 80 nhé:

+ phái thương:
/gm additem:368 99 99 là mũ
/gm additem:[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]1368 99 99 là áo
/gm additem:[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]2368 99 99 là tay
/gm additem:3368 99 99 là đai
/gm additem:[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]4368 99 99 là quần
/gm additem:[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]5368 99 99 là giày
/gm additem:6368 99 99 là bội
/gm additem:[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]7368 99 99 là liên
/gm additem:[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]8368 99 99 là nhẫn

+ phái quạt:
/gm additem:369 99 99 là mũ
/gm additem:[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]1369 99 99 là áo
/gm additem:[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]2369 99 99 là tay
/gm additem:3369 99 99 là đai
/gm additem:[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]4369 99 99 là quần
/gm additem:[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]5369 99 99 là giày
/gm additem:6369 99 99 là bội
/gm additem:[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]7369 99 99 là liên
/gm additem:[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]8369 99 99 là nhẫn

+phái cung:
/gm additem:370 99 99 là mũ
/gm additem:[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]1370 99 99 là áo
/gm additem:[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]2370 99 99 là tay
/gm additem:3370 99 99 là đai
/gm additem:[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]4370 99 99 là quần
/gm additem:[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]5370 99 99 là giày
/gm additem:6370 99 99 là bội
/gm additem:[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]7370 99 99 là liên
/gm additem:[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]8370 99 99 là nhẫn

tui chỉ kiếm dc nhiêu đó thôi,vũ khí và cánh các bạn tự kiếm nhé, òn đây là một số thứ cần thiết

/gm additemxxxx 99 99
lệnh thần binh:/gm additem:11000 99 99 từ 11000 trở đi là những món khác vd:/gm additem:11001 99 99
lệnh thời trang:/gm additem:12000 99 99 từ 12000 trở đi vd:/gm additem:12001 99 99
lệnh cánh ::/gm additem:[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]13000 99 99 từ 13000 trở đi vd:/gm additem:[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]13001 99 99
lệnh thời trang thú :/gm additem:[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]15000 99 99 -> [IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]15007 99 99
lệnh trang sức :/gm additem:14000 99 99 trở đi

Chúc ae trải nghiệm game thật tốt

Chi tiết : http://hb.kenhgamevn.com/noi-dung/chi-tiet.php?id=122