Cùng điểm qua một số hoạt động "Hè Sôi Nổi" của naruto.game5.vn

1. Hoạt động 1: Nạp thẻ trả thêm 30% Vàng
Thời gian hoạt động: 00:01 26/5/2015—23:59 30/5/2015

Hè Sôi Nổi Cùng Game Naruto Game5

2. Hoạt động 2: Lệnh tập kết Ninja-Lục Đạo Tiên Nhân xuất hiện

Hè Sôi Nổi Cùng Game Naruto Game5

3. Hoạt động 3: Tặng lễ


Hè Sôi Nổi Cùng Game Naruto Game5

4. Hoạt động 4: Thập vĩ giáng lâm


Hè Sôi Nổi Cùng Game Naruto Game5

5. Hoạt động 5: VIP hồi lễ


Hè Sôi Nổi Cùng Game Naruto Game5

6. Hoạt động 6: Hoan lạc Tầm Bảo

Hè Sôi Nổi Cùng Game Naruto Game5


7. Hoạt động 7: Thập vĩ cự hiến

Hè Sôi Nổi Cùng Game Naruto Game5

8. Hoạt động 8: Túi tiền Thanh Oa “Chiêu Tài Miêu”


Hè Sôi Nổi Cùng Game Naruto Game5

9. Hoạt động 9:Nạp thẻ 1 lần lễ thượng lễ


Hè Sôi Nổi Cùng Game Naruto Game5

10. Hoạt động 10: Đạo cụ cao cấp tích nạp tặng


Hè Sôi Nổi Cùng Game Naruto Game5