Các bạn yêu thích Tru Tiên cần 1 sv cày "tí" có thể tham gia với chúng tôi.
- Server free KT 9 bán tại thương nhan.
- Trang bị free đầy đủ tại thợ rèn.
- Server fram vàng, cày vàng tại Tu La.
Max luyện khí +15, đảm bảo pk.
Dùng vàng mua kim tinh cấp cao tại thợ rèn.
Boss Tu La rớt kim tinh 14.
Trang chủ (tải game + đăng ký tài khoàn)
http://trutiendark.myvnc.com/
- Cùng tham gia với chúng tôi nào - Thân!!!!