TẢI GAME

Tại Tiệm Ngọc mở chương trình khuyến mãi giảm giá 50% để giúp các bạn sở hữu những vật phẩm có giá trị một cách dễ dàng.

Kỳ tiên – giảm giá 50% tai tiệm ngọc cuối tháng 7
Nội dung khuyến mãi

Thời gian sự kiện

Bắt đầu: 10:00 Ngày 30-07-2014
Kết thúc: 23:59 Ngày 31-07-2014
Game Kỳ Tiên sẽ giảm giá 50% các vật phẩm trong Tiệm Ngọc -> Khuyến mãi.

TẢI GAME