đao kiếm vô song free knb treo quai nhặt vàng ko nạp vẫn vip .
KHAI MỞ SEVER Thanh Long 10h ngày 31/07/2014
TRANG CHỦ : http://bathienkiem.com
đăng ký tại : http://bathienkiem.com/reg.php

Khác với sever khác Thanh Long thích hợp cày cuốc, và đi phó bản. Tiến hành chuyển sinh khi cấp 100 và nhân ngay siêu thần khí khi chuyển sinh