►Sro Máp 130 sever cày quốc 100%

❥Trang chủ: http://sromap130.com/
❥Điễn Đàn : http://diendan.sromap130.com
❥Dowload : http://sromap130.com

► Thông tin Open:
❥ Thời gian Alpha Test: 28 - 05 - 2015
❥ Thời gian Open: 13h 31 - 05 - 2015

► Thông tin server:
❥Max Level 130 :
❥Skill 130
❥Rate EXP/SP x300
❥Rate Drop x10
❥Rate Gold x10
❥Rate Job x80
❥Item D14 ngoại hình chuẩn hiệu ứng không lòe loẹt
❥Đồ D14 Drop quái 125-130 tại map ARABIA và AP
❥Hệ thống Tile đẹp
❥Hệ thống cướp cờ và đấu trường danh vọng.
❥Hệ thống CTC 19h30h tối thứ 7 hàng tuần .
❥Hệ thống JOB Bảo tiêu và Đạo Tặc có tiền lương thưởng hàng ngày / hàng giờ .
❥Đặc biệt. Với hệ thống anti cheat. Của server. Sẽ không bao giờ có tình trạng Out1s và Bug Exp Job Thief để lấy tiền lương.

► Hỗ trợ tân thủ:
❥Full set D11 Son max blue
❥50 DCN, còn đâu bán shop tạp hóa bằng gold
❥Pet nhặt đồ 10 ngày
❥Pet chiến đấu
❥1000 HP MP lớn