Giới Thiệu về KenhGameVN: được BQT KingGame giới thiệu tại đây: http://www.4rkinggame.com/t268884-topic

BQT Kính báo
Để chi ân khách hàng đã gắn bó cùng KenhGameVN xuốt thời gian qua. Chúng tôi quyết định mở S8 - Ảnh Đao Free.

Thời gian khai mở : 01:06 - 01/06/2015.
Free 9.999.999 KNB khi tạo nhân vật. 5.000 mỗi ngày
Chuỗi sự kiện mừng server :