"Hãy ghé qua sever của chúng tôi....SroAnhHung.com để tận hưởng mùi máu tanh kháp ngọc môn quan nơi tây vực Đôn Hoàng....mùi xác hoang phế tại cổng thành Trường An và vị khét của những đêm thứ 7 công thành chiến khói lửa che cả bầu trời"

Trang Chủ : http://sroanhhung.com/
Đăng Ký: http://sroanhhung.com/Account/Register
Tải Game: http://share.vnn.vn/tai-file-20266936

sever dã open dc gần 2 tuần.....1 vài hình ảnh từ tối 22h ~~~~>23h45. khi những nơi khác dã chìm vào giất ngủ.

1 buổi đi buồn bình thường....không phải big trader....


......và cái hậu sau khi bị ăn hàng.....
SroAnhHung - Máy chủ Anh Hùng - item D13 - Map 120 - lv120.
SroAnhHung - Máy chủ Anh Hùng - item D13 - Map 120 - lv120.
SroAnhHung - Máy chủ Anh Hùng - item D13 - Map 120 - lv120.
SroAnhHung - Máy chủ Anh Hùng - item D13 - Map 120 - lv120.
SroAnhHung - Máy chủ Anh Hùng - item D13 - Map 120 - lv120.
SroAnhHung - Máy chủ Anh Hùng - item D13 - Map 120 - lv120.