Ngôi nhà hiện đại lộng lẫy theo phong cách châu Á ở Singapore

Hãng kiến trúc ONG & ONG của Singapore vừa hoàn thành một ngôi nhà hiện đại theo phong cách châu Á tuyệt vời tại Bukit Timah, Singapore.

Ngôi nhà nằm ở khu vực kệ kính dành riêng của khu dân cư, với cảnh quan môi trường tự nhiên nổi tiếng tuyệt đẹp kệ gỗ bao quanh. Sự tinh tế của ngôi nhà đủ để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng kệ hi end, đồng thời, các thành viên trong gia đình châu Á cũng cảm thấy rất thoải mái với trang trí hiện đại của nó.

Ngôi nhà hiện đại lộng lẫy theo phong cách châu Á ở Singapore

Ngôi nhà hiện đại lộng lẫy theo phong cách châu Á ở Singapore

Ngôi nhà hiện đại lộng lẫy theo phong cách châu Á ở Singapore

Ngôi nhà hiện đại lộng lẫy theo phong cách châu Á ở Singapore

Ngôi nhà hiện đại lộng lẫy theo phong cách châu Á ở Singapore

Ngôi nhà hiện đại lộng lẫy theo phong cách châu Á ở Singapore

Ngôi nhà hiện đại lộng lẫy theo phong cách châu Á ở Singapore

Ngôi nhà hiện đại lộng lẫy theo phong cách châu Á ở Singapore

Ngôi nhà hiện đại lộng lẫy theo phong cách châu Á ở Singapore

Ngôi nhà hiện đại lộng lẫy theo phong cách châu Á ở Singapore

BBT kgdnews