Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid có nguồn gốc Việt Nam

Đăng ký  quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có nguồn gốc Việt Nam
Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

1. Mô tả thủ tục:
- Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có nguồn gốc Việt Nam
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

2. Thành phần hồ sơ
2.1 Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (phải làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp);
+ Tờ khai (theo mẫu);
+ Mẫu nhãn hiệu (09 mẫu kích thước 80 x 80 mm );
+ Các tài liệu liên quan (nếu cần);
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
2.2 Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Đăng ký  quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có nguồn gốc Việt Nam
3. Trình tự, cách thức thực hiện
3.1 Trình tự thực hiện:
- Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký được nộp cho Văn phòng quốc tế thông qua Cục Sở hữu trí tuệ.
- Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm chuyển đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho Văn phòng.
3.2 Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ
- Qua bưu điện.
4. Thời hạn giải quyết
Thời hạn chuyển đơn cho Văn phòng quốc tế: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký quốc tế nhãn hiệu
- Tham thêm thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp
- mua bán sáp nhập công ty