Phong Vân Vê Lờ tự hào là server Phong Vân ra đời đầu tiên. Cùng với sự ổn định và chuyên nghiệp của đội ngũ vận hành, Phong Vân Vê Lờ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo các bạn trẻ ham mê Phong Vân. Cùng với sự cảm kích đó, đội ngũ vận hành Phong Vân Vê Lờ đã miệt mài nỗ lực phát triển phiên bản mới, nay chính thức thông báo với toàn thể mọi người.

Phiên bản có tên: Mộng Uyên Ương

Phiên bản mới có các tính năng nổi bật sau:

1. Cập nhật tính năng Thiên Kiếp, Thiên Tội, Chiến Giáp, Kỳ Lân Tí
- Đây là một sự nâng cấp đáng kể về giới hạn cấp bậc của các tính năng, tất cả đều được nâng từ cấp 7 lên cấp tối đa là 9.
- Thiên Kiếp bậc 8 "Phệ Thiên" và bậc 9 "Tru Tiên"

Phong Vân Vê Lờ tự hào là server Phong Vân ra đời đầu tiên. Cùng với sự ổn định và ch


Phong Vân Vê Lờ tự hào là server Phong Vân ra đời đầu tiên. Cùng với sự ổn định và ch


- Thiên Tội bậc 8 "Đào Ngột" và bậc 9 "Nhai Xế"


Phong Vân Vê Lờ tự hào là server Phong Vân ra đời đầu tiên. Cùng với sự ổn định và ch


Phong Vân Vê Lờ tự hào là server Phong Vân ra đời đầu tiên. Cùng với sự ổn định và ch

- Chiến Giáp bậc 8 "Thương Long Khuynh Quốc" và bậc 9 "Thương Long Nữ Hoàng"

Phong Vân Vê Lờ tự hào là server Phong Vân ra đời đầu tiên. Cùng với sự ổn định và ch


Phong Vân Vê Lờ tự hào là server Phong Vân ra đời đầu tiên. Cùng với sự ổn định và ch


- Kỳ Lân Tí bậc 8 "Nghịch Thiên" và bậc 9 "Diệt Thế"

Phong Vân Vê Lờ tự hào là server Phong Vân ra đời đầu tiên. Cùng với sự ổn định và ch

Phong Vân Vê Lờ tự hào là server Phong Vân ra đời đầu tiên. Cùng với sự ổn định và ch


2. Tính năng Nhập Ma
- Một tính năng cực kỳ mới hứa hẹn mang đến cho người chơi một sự tăng lực chiến không hề nhẹ. Lực chiến nhân vật sẽ tăng gần 60.000 điểm khi tính năng được kích hoạt, đồng thời thêm vĩnh viễn một số chỉ số, có thể sử dụng bộ kỹ năng mới

Chữ ký: 87066589-5c0c-462d-b351-7b5daad2a348