Để chào mừng sự kiện khai mở máy chủ mới, ad tặng 200 Gift Code cho 200 tân thủ đầu tiên tham gia vào máy chủ mới Vê Lờ 3 của Phong Vân Vê Lờ.


R9gHsgilp5iBDxACGMgBIAEo3KGP6Nwp

a9cJnQjx7NrguBAQAhjIASABKNyhj-jcKQ

aY8JhQjx24bw-A0QAhjIASABKNyhj-jcKQ

Y2EJIwj0l9nwkAEQAhjIASABKNyhj-jcKQ

XGkIwwi3n_ahkAgQAhjIASABKNyhj-jcKQ

XvoI5gjC9YTBmxEQAhjIASABKNyhj-jcKQ

VpUIjwjF1sTmDBACGMgBIAEo3KGP6Nwp

aWsJhQj8ltrR8xcQAhjIASABKNyhj-jcKQ

af4JiQjb7rrd1xQQAhjIASABKNyhj-jcKQ

YaAJCgjo0b-Dwg8QAhjIASABKNyhj-jcKQ

YvQJMwiesMXU8R0QAhjIASABKNyhj-jcKQ

Y5YJNQi-yIjv9gQQAhjIASABKNyhj-jcKQ

UeUIPAiHhYKZuR4QAhjIASABKNyhj-jcKQ

WyQItgjkiIiysSEQAhjIASABKNyhj-jcKQ

WawIpgigsIfQpB0QAhjIASABKNyhj-jcKQ

ZNYJQAir-M6s5AEQAhjIASABKNyhj-jcKQ

Wq0IrwjWgZHmgiEQAhjIASABKNyhj-jcKQ

ZuoJWAjI_7zcuQIQAhjIASABKNyhj-jcKQ

XjwI3QjMuMyhjiAQAhjIASABKNyhj-jcKQ

Z5gJaAjPwOXe0QcQAhjIASABKNyhj-jcKQ

XR8IzAjhtYvIiB0QAhjIASABKNyhj-jcKQ

XJMIxQj2hbObniAQAhjIASABKNyhj-jcKQ

Yd0JGQjXqZL2tB8QAhjIASABKNyhj-jcKQ

aZwJfgj-6r-r0B4QAhjIASABKNyhj-jcKQ

ZXgJSwi839C7zBsQAhjIASABKNyhj-jcKQ

YxUJMgiG8pnu4RQQAhjIASABKNyhj-jcKQ

a4QJmAj8_siY9wkQAhjIASABKNyhj-jcKQ

Z9YJYAj9w-zHrgEQAhjIASABKNyhj-jcKQ

aGgJbAjk1vS9uQoQAhjIASABKNyhj-jcKQ

YYAJEgjWkNjNqSAQAhjIASABKNyhj-jcKQ

WM4ImQidoIP6kBEQAhjIASABKNyhj-jcKQ

a3wJoQjW_ZX-9wYQAhjIASABKNyhj-jcKQ

V9gIpQjqjffAORACGMgBIAEo3KGP6Nwp

S2kH8wiQrYilSxACGMgBIAEo3KGP6Nwp

ZN0JOQjtyeCZthYQAhjIASABKNyhj-jcKQ

V7wIigiDzqaCsCMQAhjIASABKNyhj-jcKQ

XygI7wjXpJPxkCIQAhjIASABKNyhj-jcKQ

YU4JCwjasKzYugUQAhjIASABKNyhj-jcKQ

UwoIRgiLl6Cdih8QAhjIASABKNyhj-jcKQ

WpAIqgiTz-SEkhAQAhjIASABKNyhj-jcKQ

WBkIlQiOoYa23Q8QAhjIASABKNyhj-jcKQ

W9EIyAiXuIrRzRMQAhjIASABKNyhj-jcKQ

W00IugiSudGrpw4QAhjIASABKNyhj-jcKQ

aTQJewjvytvbrCIQAhjIASABKNyhj-jcKQ

ajYJkAjOyvu99A4QAhjIASABKNyhj-jcKQ

YtgJIAjftLTguAMQAhjIASABKNyhj-jcKQ

bocJzwjX2f7T9hoQAhjIASABKNyhj-jcKQ

ZN0JOwjg8orZtxEQAhjIASABKNyhj-jcKQ

WZIIoQiG3o7Img8QAhjIASABKNyhj-jcKQ

ZzgJYwj9v6iv7yMQAhjIASABKNyhj-jcKQ

a2EJvQid7Pjy4BAQAhjIASABKKbpmejcKQ

ZZIJYgim5OHvpAoQAhjIASABKKbpmejcKQ

Za0JXgjuxeWSvR0QAhjIASABKKbpmejcKQ

XbwI9Qiux6eouR4QAhjIASABKKbpmejcKQ

Y4cJRwiZ5_SfyhAQAhjIASABKKbpmejcKQ

X68JEgiU4ZP_oRAQAhjIASABKKbpmejcKQ

WbkIxAiPg9qL4RIQAhjIASABKKbpmejcKQ

YsgJPAiwytrMpR0QAhjIASABKKbpmejcKQ

XGQI3wiU2bi_hB0QAhjIASABKKbpmejcKQ

XCEI0AjqxJuDlxMQAhjIASABKKbpmejcKQ

bWQJ2giy-dzt8RsQAhjIASABKKbpmejcKQ

YB8JGAic5Ka-zA4QAhjIASABKKbpmejcKQ

ZsgJfgiouOPo5BUQAhjIASABKKbpmejcKQ

WwkI0gixmqeV3hMQAhjIASABKKbpmejcKQ

ZNwJVwjY0Kvdrx4QAhjIASABKKbpmejcKQ

W1QI1AjIlaiB0SMQAhjIASABKKbpmejcKQ

Xj4I_QiM78KExB4QAhjIASABKKbpmejcKQ

WFoIoQi4sJqrjgwQAhjIASABKKbpmejcKQ

XRoI7girpJ_mtwkQAhjIASABKKbpmejcKQ

Z-EJjAic5-TB9hQQAhjIASABKKbpmejcKQ

Z8kJiQia8OjI1x4QAhjIASABKKbpmejcKQ

X70JDwikovTpkQEQAhjIASABKKbpmejcKQ

XygJBwi0y6u0xQoQAhjIASABKKbpmejcKQ

YNgJHgjTtI__mxQQAhjIASABKKbpmejcKQ

W_kI2gi9qpm4vgoQAhjIASABKKbpmejcKQ

YqsJOwjRxpPbuSMQAhjIASABKKbpmejcKQ

ZwIJcAjP4eDlmAkQAhjIASABKKbpmejcKQ

bKgJxAjs2PHV0g4QAhjIASABKKbpmejcKQ

YHYJHAikrO_HsgoQAhjIASABKKbpmejcKQ

XqUJBAjahaa8yCEQAhjIASABKKbpmejcKQ

V9oImAi_toqwgA8QAhjIASABKKbpmejcKQ

aAoJjwil9rbL_xoQAhjIASABKKbpmejcKQ

ZtIJbwj31IT-xQMQAhjIASABKKbpmejcKQ

ZJ0JWAjJvbbwsSEQAhjIASABKKbpmejcKQ

WkIItgjru46EgiIQAhjIASABKKbpmejcKQ

V6YIqQiFhIb-pxsQAhjIASABKKbpmejcKQ

YgcJOwivm8fJ8xQQAhjIASABKKbpmejcKQ

ZcMJWwjy4KzWowoQAhjIASABKKbpmejcKQ

Xg4I-Qi-k77VsAsQAhjIASABKKbpmejcKQ

a2gJvgjYu8v0-BoQAhjIASABKKbpmejcKQ

X_IJFwioy5bR4AMQAhjIASABKKbpmejcKQ

VRIIeQiGsZG4lQoQAhjIASABKKbpmejcKQ

ZVMJZgiz5ZnV8BYQAhjIASABKKbpmejcKQ

ZWgJaQjQkrf67w0QAhjIASABKKbpmejcKQ

Xz4JAQjDv-6TkxEQAhjIASABKKbpmejcKQ

ZIYJYAiI9Z3l6B8QAhjIASABKKbpmejcKQ

YlkJMwi0z8D7hRYQAhjIASABKKbpmejcKQ

YQMJIQjqsoiz2xUQAhjIASABKKbpmejcKQ

a64Jrgjz4_7fmAkQAhjIASABKKbpmejcKQ

Y58JOwjJ9OSkmAQQAhjIASABKKbpmejcKQ

bwoKNQj9p9T48g4QAhjIASABKPz5nujcKQ

WbkJBwiFiOmQuAQQAhjIASABKPz5nujcKQ

bXkKIgj8j9H09BkQAhjIASABKPz5nujcKQ

Ws0JEAiVl_SOnAEQAhjIASABKPz5nujcKQ

ZcoJqQjG76fXog8QAhjIASABKPz5nujcKQ

aJgJ1gjR_Yqy_wgQAhjIASABKPz5nujcKQ

XoEJPQjSpeKDkAwQAhjIASABKPz5nujcKQ

bHoKFwiN9_fd4RkQAhjIASABKPz5nujcKQ

Y-cJkQjTgvbnjQ0QAhjIASABKPz5nujcKQ

X58JVwjbloyr6QEQAhjIASABKPz5nujcKQ

aRsJ2gjL_rq0zBIQAhjIASABKPz5nujcKQ

WEUI6gjShoOfkhkQAhjIASABKPz5nujcKQ

YKoJbAi8mI7i2AsQAhjIASABKPz5nujcKQ

XAkJIwidu56_owYQAhjIASABKPz5nujcKQ

YKcJaAietMrNrQ0QAhjIASABKPz5nujcKQ

aIEJ0Ajv5LuE2SAQAhjIASABKPz5nujcKQ

Zu4JxAi9w7-9-gkQAhjIASABKPz5nujcKQ

ZUUJswiA58S66CEQAhjIASABKPz5nujcKQ

Z5QJxwjt1ILN1hwQAhjIASABKPz5nujcKQ

XDIJKAiduoDUtQMQAhjIASABKPz5nujcKQ

Z4MJwAjV8K_SpRAQAhjIASABKPz5nujcKQ

XoYJUAiHptK4sSMQAhjIASABKPz5nujcKQ

ZE0Jpgiciv-95BsQAhjIASABKPz5nujcKQ

YxwJigik8rOSySEQAhjIASABKPz5nujcKQ

XIQJKgiCxuOWkxEQAhjIASABKPz5nujcKQ

ZzEJwgjG9rCF_w0QAhjIASABKPz5nujcKQ

ZxwJvwjBxOLtkhQQAhjIASABKPz5nujcKQ

Y3wJgQj9zoPQlwcQAhjIASABKPz5nujcKQ

W9kJJQiXn86VpyAQAhjIASABKPz5nujcKQ

cnEKYgj91e7j2iAQAhjIASABKPz5nujcKQ

Xt0JUwjIgbSD7iAQAhjIASABKPz5nujcKQ

aRUJ4Qiy6rPl3QsQAhjIASABKPz5nujcKQ

ZJMJlwj9r4rgqxEQAhjIASABKPz5nujcKQ

Y5MJjAjYw4r0kR0QAhjIASABKPz5nujcKQ

XmUJQwiytsCYsgwQAhjIASABKPz5nujcKQ

XCgJHwiaz8qUjwQQAhjIASABKPz5nujcKQ

ZjUJsAj-os2C-AQQAhjIASABKPz5nujcKQ

Z2kJxgjfpvuG2yAQAhjIASABKPz5nujcKQ

a1cKAwjXoO_uyiAQAhjIASABKPz5nujcKQ

afgJ8wintfH33wsQAhjIASABKPz5nujcKQ

ZlIJsgjtq9evsB8QAhjIASABKPz5nujcKQ

YQYJYgi59rWPkhgQAhjIASABKPz5nujcKQ

Z64Jxgjp9ZGF8hsQAhjIASABKPz5nujcKQ

X70JWwiHt_-lnhYQAhjIASABKPz5nujcKQ

YqEJewjntI7xiRMQAhjIASABKPz5nujcKQ

aOMJ4Ail1fqw5BMQAhjIASABKPz5nujcKQ

Vj4IyQi5mJeYgQMQAhjIASABKPz5nujcKQ

dUsKiwj9-NXq_hQQAhjIASABKPz5nujcKQ

Z2oJxwin5fmJ6QsQAhjIASABKPz5nujcKQ

ZJ0Jogi0zr2W_AwQAhjIASABKPz5nujcKQ

YfkJEAjzyueMixYQAhjIASABKIjloOjcKQ

XWkI1Aj-ooS7swMQAhjIASABKIjloOjcKQ

XY4I4gimt67PxAUQAhjIASABKIjloOjcKQ

W_II0QiM0puM_BEQAhjIASABKIjloOjcKQ

Y4cJLAjG7P2IlCIQAhjIASABKIjloOjcKQ

YwoJKAjR1eaQrSAQAhjIASABKIjloOjcKQ

YTcJCAjd94jLmggQAhjIASABKIjloOjcKQ

XewI5giG4sPJpwwQAhjIASABKIjloOjcKQ

Ys8JKQjOtL76mhYQAhjIASABKIjloOjcKQ

Yh0JIAjZmPmSxx4QAhjIASABKIjloOjcKQ

WeEIqAipr9CPqAoQAhjIASABKIjloOjcKQ

ZNoJRQjR7ZXpqx8QAhjIASABKIjloOjcKQ

VAMIWAiDktyBpAMQAhjIASABKIjloOjcKQ

XUYIzwjW74ikkQ4QAhjIASABKIjloOjcKQ

YtkJLwiw3Jv0tSAQAhjIASABKIjloOjcKQ

XxQI8Aip5N-DuggQAhjIASABKIjloOjcKQ

XaQI4ginyLW1sBoQAhjIASABKIjloOjcKQ

XtEI8wjGrL2S4RIQAhjIASABKIjloOjcKQ

ZWkJTwis4ebWwAcQAhjIASABKIjloOjcKQ

WkcIugiWrIbVvSEQAhjIASABKIjloOjcKQ

W2AIyAiUo7i03ggQAhjIASABKIjloOjcKQ

YV4JEAjtxJe6uhUQAhjIASABKIjloOjcKQ

YyUJOAin2JjY-BIQAhjIASABKIjloOjcKQ

YQoJDQjcorb4lwsQAhjIASABKIjloOjcKQ

YhUJKAiZof7WzA8QAhjIASABKIjloOjcKQ

V70IkgiapJK0tRoQAhjIASABKIjloOjcKQ

XcMI3QjpupGTuB8QAhjIASABKIjloOjcKQ

ZEkJOAjWxODljwsQAhjIASABKIjloOjcKQ

Y_8JOQiy1PTFrg0QAhjIASABKIjloOjcKQ

aUUJggjG_OnPthMQAhjIASABKIjloOjcKQ

Xj0I2QjZ-KmMjAgQAhjIASABKIjloOjcKQ

XEoI2winiYHw4RoQAhjIASABKIjloOjcKQ

XI4Ixgi66LKmhgcQAhjIASABKIjloOjcKQ

Wa0IqQjCgpfnlxEQAhjIASABKIjloOjcKQ

Xp0I4wjqrrnCjQQQAhjIASABKIjloOjcKQ

VQwIgAj4qbCQYBACGMgBIAEoiOWg6Nwp

WLwInQiP0JyKzA0QAhjIASABKIjloOjcKQ

X4wI9QjH9KSUoCMQAhjIASABKIjloOjcKQ

VjsIcwiV0pWdihEQAhjIASABKIjloOjcKQ

YqQJKgjBhf74oQ4QAhjIASABKIjloOjcKQ

YuwJKQjBx9HqkxQQAhjIASABKIjloOjcKQ

XNwI3AiKzMCV4hAQAhjIASABKIjloOjcKQ

XoEI8gjChM6z3w0QAhjIASABKIjloOjcKQ

YX8JHAjamZnR_gIQAhjIASABKIjloOjcKQ

X1UI-AjF2ZOZ2xQQAhjIASABKIjloOjcKQ

bjkJxwj76_bBzxwQAhjIASABKIjloOjcKQ

X70JDQiDtc22-hkQAhjIASABKIjloOjcKQ

X_QI_Qjii-yiuQoQAhjIASABKIjloOjcKQ

aogJmQju3bLT8RkQAhjIASABKIjloOjcKQ

Yj4JIAjgmPaL3AwQAhjIASABKIjloOjcKQ

- Lưu ý:
+ Gift code có giá trị lên tới 12 triệu vàng, cực kỳ giá trị nhé!
+ Gift code chỉ có giá trị với máy chủ Vê Lờ 3 mới ra mắt và mỗi nhân vật chỉ được nhận duy nhất 1 lần.
- Hãy tham gia và trải nghiệm game Phong Vân với giá siêu rẻ, phiên bản giành riêng cho người Việt tại Phong Vân Vê Lờ. Chi tiết xem tại fanpage của game: facebook.com/phongvanvl.

Chữ ký: 75df8eb1-a5ae-4fa5-b948-ca0f72b8afc4