FinSro- Ổn định lâu dài-Nói không với hút máu- Cày cuốc là có tất cả
Thông tin chung
❥Trang chủ: http://finsro.com/
❥Download:http://share.vnn.vn/tai-file-20268051
❥Đăng kí : http://finsro.com/
❥ Thời gian ALpatest: 14 Thu 3 - Ngày 02 - 06 - 2015
❥ Thời gian Open peta: 14h - Ngày 07 - 6 - 2015
❥ IP : 123.31.12.62
❥ PORT : 60005
► Thông tin server: ❥Max: 120
❥Rate Drop x200
❥Rate Gold x200
❥Rate exp x 350
❥Hệ thống CTC 8h tối thứ 7 hàng tuần
❥ Hệ thống wedsite thiết kế bảo mật cao
❥Hệ thống JOB Bảo tiêu và Đạo Tặc máy hoàn toàn mới, đảm bảo sẽ không lạm phát gold
DRop Mod 116> 120 Jupiter
► Hỗ trợ Alphatest:
❥ Full 9999999 Silk
❥ Đồ Sun D13 bán Shop Alphatest
❥ Max Lv 120
❥ Full 99999999b Gold
❥ Full 5m SP
Hỗ Trợ Tân Thủ
❥ Full set sun d12 +4 max blue max dame
❥ 100 Dịch chuyển ngược
❥ 50 Bùa dịch chuyển tức thời
❥ Pet Tho con
❥ 10 Búa sửa chữa
❥Thú nhặt đồ 10 ngày
> ❥1000 Lọ hồi huyết thủy (cực lớn)
❥1000 Lọ phục khí dược (cực lớn)
❥10 Đơn dược cơn bão
❥5m Sp + 5m Gold