Hệ Thống Server FREE Hoàn Toàn !
[/COLOR][/FONT]Trang chủ : http://volamhuyenthoai.zapto.org/
Diến đàn :
http://volamhuyenthoai.zapto.org/forum/
Tải Game :
http://volamhuyenthoai.zapto.org/taikhoan/taigame.php
Đăng ký :
http://volamhuyenthoai.zapto.org/taikhoan/dangki.php
Fange :
https://www.facebook.com/vltkhuyenthoai
Yahhoo:
gm_huyenthoaivolam
Hỗ trợ khi tạo acc :
+ FREE cấp 200 - Không phải cày cấp làm gamer nản
+ Nhận hỗ trợ tất cả tại NPC "
Nô Lệ Thiên Hạ"
- 1 sét AB, DQ
- Ngựa
- Bạch Cầu Hoàn skill 9x
-
BCH 15x có skill 150 mới dùng dc

- Skill 9x nhận ở NPC phái

Server FREEE Cày đồ PK . FREE Không Thể Tin Được :))
+ Hệ thống boss hoàn kim xuất hiện :
- 9h10 , 12h10, 15h10 , 17h10, 20h10, 21h10, 22h10, 23h10 và 1h10 sáng.
-
Khi giết boss sẽ nhận được đồ hoàn kim các loại
Server FREEE Cày đồ PK . FREE Không Thể Tin Được :))
+ Hệ thống skill :
- Server chỉ free skill 9x
- Còn skill 120 và 150 thì ăn event ra hoặc tham gia các hoạt động game
- Skill có thể đi luyện ở "
Mật thất nguyệt ca
" phí 100v
Server FREEE Cày đồ PK . FREE Không Thể Tin Được :))
Server FREEE Cày đồ PK . FREE Không Thể Tin Được :))
Server FREEE Cày đồ PK . FREE Không Thể Tin Được :))
+ Còn việc ép trang bị :
+ Khi trian 9x sẽ nhận được các vật phẩm sau :
- Tiền đồng
- Tử Tình Thạch
- Tinh Luyện Thạch
- Phúc duyên
- Đá nâng cấp

Server FREEE Cày đồ PK . FREE Không Thể Tin Được :))
Server FREEE Cày đồ PK . FREE Không Thể Tin Được :))
+ Khi bạn nắm trong tay các trang bị "Thanh Câu ==> Kim Ô"
- Có thể đến NPC Thợ rằn Thần bí (BLH) để ép đồ
- Tùy từ loại đồ mà điều kiện khác nhau
- Tiền đồng
- Đồ được ép bắt đầu tử "Thanh Câu" == > "
Kim Ô
"
Server FREEE Cày đồ PK . FREE Không Thể Tin Được :))

EVENT SERVER :
+ Event sô cô la :
- Khi trian các bản đồ 9x : sẽ có socola loại 1
- Từ socola loại 1 ép lên 2
- Từ 2 ép lên 3 theo công thức tại NCP Lão Lão
Vật phẩm Event :
+ Bí kíp 120, 150
+ Đại thánh 9x, 120 , 150
+ Thanh Câu
+ Huyền Viên
+ Tư Mãng
+ Kim Ô
+ ...
Server FREEE Cày đồ PK . FREE Không Thể Tin Được :))
Server FREEE Cày đồ PK . FREE Không Thể Tin Được :))
+ Hoạt động server :
+ Hệ thống tống kim rực lữa :
+ Bạn sẽ nhận được nhiều đồ trong "
BẢO VẬT TỐNG KIM"

Server FREEE Cày đồ PK . FREE Không Thể Tin Được :))
Server FREEE Cày đồ PK . FREE Không Thể Tin Được :))
Server FREEE Cày đồ PK . FREE Không Thể Tin Được :))

+ Hoạt động Phong Lăng Độ
+ Hoạt động Vược ải 2 = >7 người
+ Đến NPC ở Tường Dương để đi đến hoạt đồng :
- Tùy từng hoạt động mà sẽ có các lệnh bài để đi :
Khiêu chiến lệnh để đi hát sao :
Server FREEE Cày đồ PK . FREE Không Thể Tin Được :))
Phù hoạt động để đi lên quánh boss :

Server FREEE Cày đồ PK . FREE Không Thể Tin Được :))

Chơi Tài Sỉu :
Server FREEE Cày đồ PK . FREE Không Thể Tin Được :))
Hoa đăng :
Server FREEE Cày đồ PK . FREE Không Thể Tin Được :))

Bảo Vật :
Ðính Kèm 3