Trang chủ: http://sieuthan.net
Đăng ký: http://sieuthan.net/register.html
Fanpage: http://fb.com/sieuthanonline
Bổn trang xin vui mừng thông báo,

* Thông tin sever
SIÊU THẦN - DKVSII
Thời gian khai mở : 00h 02/08/2014
* Hỗ trợ tân thủ:
- 1 VIP Chí Tôn 365 ngày
- 10.000 Vàng khóa
- 10.000 Bạc
- 10.000 Phiếu
- 1 bộ đồ Truyền thuyết 40
- Ngựa cấp 4
* Hoạt động:
1. Like , Share fanpage nhận KNB
2. Hệ thống Boss diễn ra hàng ngày
3. Map train KNB và EXP tại Tiêu Dao Sơn
4. Chiến trường, tống kim, đấu trường, .....
* Sự kiện đua top
1.TOP LEVEL- TOP 1 : 1.000.000 KNB + 1 Chí Tôn Lệnh cấp 1
- TOP 2: 700.000 KNB
- TOP 3: 500.000KNB
2.TOP LỰC CHIẾN
- TOP 1 : 3.000.000 KNB + 1 Chí Tôn Lệnh cấp 2 + 1 Set đồ cam cấp 80 + 1 Thần thú
- TOP 2: 2.000.000 KNB + 1 Sét đồ cam cấp 80
- TOP 3: 1.000.000KNB + 1 Sét đồ cam cấp 80
3.TOP THÚ CƯỠI
- TOP 1 : 1.000.000 KNB + 1 Pet (tư chất 1199)
- TOP 2: 700.000 KNB + 1 Pet (tư chất 1199)
- TOP 3: 500.000KNB + 1 Pet (tư chất 1199)


Trang chủ: http://sieuthan.net
Đăng ký: http://sieuthan.net/register.html
Fanpage: http://fb.com/sieuthanonline---------- Post added at 05:03 PM ---------- Previous post was at 03:27 PM ----------

12333333333333333333333333333333333333333333333333 33

---------- Post added at 07:40 PM ---------- Previous post was at 05:03 PM ----------

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadddddddd

---------- Post added at 09:10 PM ---------- Previous post was at 07:40 PM ----------

123333333333333333333333333333333333333333333

---------- Post added 08-01-2014 at 06:27 AM ---------- Previous post was 07-31-2014 at 09:10 PM ----------

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa