Máy Chủ: Công Thành Chiến

Open-Đua TOP: 17h 6/6/2015.
Thời Gian Đua TOP: 17h 6/6/2015 --> 15h 8/6/2015.


Yahoo Hỗ Trợ :
Trang chủ : http://sukienhe2014.com/
Đăng ký: http://sukienhe2014.com/id/


**Phần thưởng đua TOP:
Trích dẫn nội dung:
Top 1: 5000 Xu
Top 2: 3000 Xu
Top 3: 2000 Xu
Top 4->6: 1000 Xu
Top 7->10: 800 Xu
Top 1 Môn Phái: 500 Xu.
Chú ý: trong thời gian đua Top tạm dừng mọi hoạt động, chỉ mở Tống Kim và Boss Sát Thủ.


**Hỗ Trợ Tân Thủ:

1 Sét Kim Phong
1 Ngựa
Túi Máu Đến Cấp 120